Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana och INOM går samman – skapar marknadsledande aktör inom individ- och familjeverksamhet

2013-12-03 12:00

Humana förvärvar INOM, Innovativ omsorg i Norden, som bedriver vård och behandling i egen regi inom områdena psykiatri och psykosocialt förbättringsarbete med tyngdpunkt på socialpsykiatri för vuxna samt kvalificerad familjehemsverksamhet och öppenvård. Humana driver sedan tidigare individ- och familjeverksamhet med fokus på barn- och ungdomsvård inom HVB med spetskompetens på flera områden. Förutsatt godkännande av Konkurrensverket sker samgåendet under januari 2014.

Humanas och INOMs vårdideologi stämmer väl överens, där kvalitet och människa sätts i centrum. Genom samgåendet kommer Humana och INOM att kunna erbjuda vård och behandling till alla åldersgrupper inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete. Verksamheterna kompletterar varandra väl både geografiskt och innehållsmässigt.

Humanas vd Per Granath kommentarer samgåendet inom individ och familj:

- INOM och Humana är båda starka, verksamhetsfokuserade företag med en likartad värdegrund och en långsiktig ambition att driva och utveckla en högkvalitativ verksamhet. Våra engagerade och kompetenta medarbetares uppdrag är viktigt för de individer vi finns till för såväl som för våra beställare och för samhället. Samgåendet innebär att två organisationer med kompletterande verksamheter tillsammans kan erbjuda ett bredare urval av tjänster för våra klienter och till våra beställare. Vi vill fortsätta bygga marknadens bästa individ- och familjeomsorg med hjälp av INOMs erfarenheter och kompetenser.

INOMs vd Rasmus Nerman säger:

- Vi ser fram emot att med gemensamma krafter sätta en ny, och högre, standard inom vårt område. Detta genom att fortsätta bygga en vård och behandlingsverksamhet där klienten sätts i centrum och där vi aktivt arbetar med evidensbaserad praktik (EBP) samt metoder och behandlingar som vilar på vetenskaplig grund. Vi har identifierat att vi har samma syn på kvalitet och på vikten av att arbeta utifrån en stark värdegrund.

INOMs verksamhet omfattar idag 800 årsanställda och 900 vårduppdrag. Efter samgåendet kommer Humanas och INOMs samlade individ- och familjeomsorg att omfatta över 1200 årsanställda och 1350 vårduppdrag.

För mer information kontakta:

Per Granath, Vd Humana 070-637 40 18 per.granath@humana.se
Rasmus Nerman, Vd INOM 070-828 18 60 rasmus.nerman@inom.com
Helena Pharmanson, kommunikationschef Humana 0734–344 644 helena.pharmanson@humana.se