Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana växer i Uppsala

2013-04-25 12:00

Humana bedriver sedan tidigare 8 LSS-bostäder i Uppsala. Efter en upphandling som kommunen gjort står det klart att Humana nu får förtroendet att driva ytterligare 12 gruppbostäder, varav 2 är serviceboenden.

- Det är otroligt roligt att få möjlighet att driva ytterligare 12 boenden i Uppsala säger Johan Åsbrink, VD för Humanas omsorgsverksamhet. Vi trivs bra i samarbetet med kommunen och de nya boendena gör att vi växer och kan utveckla vår LSS- verksamhet ytterligare.

Humana Omsorg bedömdes ha det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vid Uppsala kommuns upphandling. Övertagandet kommer att ske i nära samplanering med Uppsala kommun som idag driver de olika boendena.

- Vi kommer att inleda arbetet på respektive boende med att informera de boende, närstående och personal säger Johan Åsbrink. Sedan blir vårt fokus att erbjuda våra kunder högsta kvalitet i omsorgen och ge dem ökade möjligheter till att kunna påverka sin egen vardag.

Humana tar över de olika boendena från den 1 november 2013 förutsatt att beslutet vinner laga kraft, vilket normalt tar 10 dagar och att det inte överklagas.

För mer information kontakta:
Johan Åsbrink, vd Humanas omsorgsverksamhet
Tel: 0709-720078
E -post: johan.asbrink@humana.se