Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humlan ny medlem i Humanafamiljen

2013-07-03 12:00

Humana, marknadsledare inom personlig assistans och med verksamheter inom LSS-boenden, äldreomsorg, förskola/skola/korttidsboende för barn med flerfunktionshinder samt individ- och familjeomsorg förvärvar Humlan.

Humlan bedriver HVB hem (hem för vård eller boende) för föräldrar med barn i ålder 0-16 år i Ockelbo sedan 2003. Humlan kommer att ingå i Humanas affärsområde Individ och familj där Baggium Vård och Behandling, Tiangruppen, K REHAB, Adventum och Davidsbo ingår sedan tidigare. Genom förvärvet tar Humana ett viktigt steg i utvecklingen av affärsområde Individ och familj.

Övertagandet gäller från och med nu och innebär inga förändringar för verksamhet, ledning eller personal.

– Vi välkomnar Humlan som en ny medlem i Humana-familjen, säger Claus Forum affärsområdeschef Individ och familj. Nu stärks vi ytterligare i vår strävan att erbjuda den bästa vård och behandling som finns att tillgå för såväl barn och ungdomar som för vuxna. Vår värdegrund och tro på individen i centrum ger oss en samsyn på hur vi bedriver god vårdverksamhet och är något som förenar alla inom Humana Individ och familj. Vi ser fram emot att tillsammans med Karin Magnusson och hennes team bredda och fördjupa våra verksamhetsområden.