Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Vi välkomnar Vårdkedjan Davidsbo till Humanafamiljen

2013-01-08 12:00

Humana förvärvar Davidsbo, en vårdkoncern bestående av en vårdkedja av behandlingshem, konsulentstödd familjevård och specialistpsykiatri.

Davidsbo bedriver HVB hemmen Löjtnantsgården och Stinsen samt två träningsboenden, samtliga belägna i Norberg. Utöver detta drivs en öppenvårdsverksamhet med inriktning hunduppfödning, jakt och viltvård. De bedriver även psykiatriförstärkt familjevård som säkerställs av en separat psykiatriverksamhet, Cureum, som finns i Örebro och Västerås. Kunder finns idag från hela landet.

Övertagandet gäller från och med nu och innebär inga förändringar för verksamhet, ledning eller personal. Davidsbo passar väl som komplement till Humanas övriga verksamheter inom Individ & Familj och står för samma höga kvalitet, individfokus och kompetens.

- Vi välkomnar Davidsbo som ny medlem i Humanafamiljen, säger Claus Forum, affärsområdeschef Individ & Familj. Genom detta förvärv stärks vi ytterligare i vår strävan att erbjuda den bästa vård och behandling som finns att tillgå för såväl barn och ungdomar som för vuxna. Vår värdegrund och tro på individen i centrum ger oss en samsyn på hur vi bedriver god vårdverksamhet och är något som förenar alla inom Humana Individ & Familj. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Christer Filipsson och hans team.

Davidsbo stärker Humana Individ & Familjs affärsområde ytterligare där Adventum, Baggium Vård- och Behandling, K REHAB samt Tiangruppen ingår sedan tidigare.

För mer information kontakta Claus Forum, affärsområdeschef Humana Individ & Familj, tel. 070-514 39 55