Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Bred kritik mot förändrad assistansersättning

2014-08-28 12:00

Det finns en omfattande kritik mot slutsatserna i den aktuella assistansersättningsutredningen, inte minst vad gäller den grundläggande analysen. Det visar en sammanställning av remissvaren som Humana har gjort.

 – Slutsatsen måste vara att utredningen inte kan läggas till grund för att ändra assistansersättningen, säger Harald Wessman, vd för Humanas assistansverksamhet.

Flera tunga instanser pekar på att utredningen har stora brister när det gäller underlag och konsekvensanalys kring effekterna av sänkt ersättning. Bland de som är kritiska finns Försäkringskassan, SKL och Myndigheten för delaktighet (MFD).

Sammanställningen av samtliga remissvar visar att utredningen får kritik inom främst tre områden:

  • underlaget har avgörande brister, exempelvis när det gäller orsaker till ökade kostnader för personlig assistans över tid och att det saknas kartläggning av de faktiska kostnaderna
  • kvaliteten i assistansen riskerar försämras med sänkt ersättning, vilket innebär sämre arbetsvillkor för assistenterna
  • det saknas en konsekvensbeskrivning för de assistansberättigade

Även viktiga brukar-, fack- och arbetsgivarorganisationer kritiserar utredningens förslag. Harald Wessman menar att det är tydligt att de som får del av, eller arbetar inom assistans oroas av utredningens slutsatser.

- För alla personer som är beroende av personlig assistans för att vardagen ska fungera är denna utredning undermålig. Personlig assistans är värd en bättre utredning. Att utredningen saknat förutsättningar att göra en mer kvalitativ genomgång av hur assistansen fungerar eller hur brukare och anställda påverkas av förslagen är inte acceptabelt. Även utredaren själv har påtalat att underlaget är tunt och att det varit ont om tid. Regeringens slutsats bör därför vara att utredningen inte kan läggas till grund för att ändra systemet med assistansersättningen eller att i realiteten sänka ersättningen.

Assistansersättningsutredningen (SOU 2014:9) lämnade sitt betänkande i våras och remisstiden löpte ut i slutet av juni. Humana har under sommaren gått igenom samtliga 75 remissvar. Resultatet av denna genomgång kommer Humana att presentera den 5:e september.

Välkommen på en genomgång av Humanas sammanställning av remissvaren.
Tid: 5:e september kl 8.30, frukost serveras från kl 8.00.
Plats: Humanas kontor, Warfvinges väg 39, 7tr, Kungsholmen. T-bana Stadshagen.
Anmälan sker via mejl till frida.ganshed@humana.se, senast 3 september.