Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Många kommuner brister i arbetet med utsatta barn

2014-11-19 12:00

I hälften av de undersökta kommunerna har det hänt fler än fem gånger under de senaste två åren att utredningar som rör barn och unga tagit längre tid än fyra månader att slutföra. Resultatet pekar på att många kommuner bryter mot lagen, och långa utredningstider påverkar möjligheterna att ge barnen ett bra stöd. Det framgår av Humanas Barnbarometer 2014, där kommuners arbete med utsatta barn och unga har undersökts.

– Barn som blivit svikna av vuxna i sin närhet måste snabbt få stöd av samhället. Vår undersökning pekar på att brister i samverkan mellan socialtjänst och andra aktörer är det främsta skälet till att barnutredningar drar ut på tiden. Vi efterlyser nu en tätare samverkan, säger Annicka Lang, behandlingschef på Humana individ och familj.

Humanas Barnbarometer bygger på en enkät där 168 kommuners arbete med utsatta barn och unga har undersökts. Resultaten visar att socialtjänsterna runt om i landet i många fall har svårt att tillgodose ungas rättigheter. I hälften av kommunerna har det hänt fler än fem gånger under de senaste två åren att utredningar som rör barn och unga tagit längre än fyra månader att slutföra. Nära tre av tio uppger att det skett över elva gånger. Det kan betyda att ett stort antal kommuner bryter mot lagen, och riskerar att leda till att barnet får ett sämre stöd. Kommunerna uppger att det främst beror på bristande samverkan med andra aktörer, exempelvis landsting.

Hög arbetsbelastning anges också som en viktig anledning till att utredningar drar ut på tiden. Flera andra resultat visar att socialsekreterarna har en pressad arbetssituation. En dryg fjärdedel uppger att de har en personalomsättning på över 20 procent, något som kan innebära att utsatta barn får träffa många olika socialsekreterare. Humana pekar ut sex förslag på hur arbetet med utsatta barn kan utvecklas. Bland annat lyfts behovet av en mer strukturerad samverkan med andra aktörer, och ett införande av barnombud som kan fungera som stöd till barn i kontakterna med socialtjänsten.

– Samhället har inte råd att brista i sitt stöd till barn i utsatta situationer. Utmaningarna är många, men en viktig uppgift är att förbättra samverkan mellan socialtjänsten och andra myndigheter. Genom bättre samarbete kan stödet snabbt förbättras, säger Annicka Lang.

Barnbarometern har tagits fram av Humana med expertstöd från Maskrosbarn och Rädda Barnens Ungdomsförbund. Studien genomfördes i juni 2014, i form av enkät till ansvarig för individ- och familjeomsorg. Enkäten bestod av 17 frågor och 168 kommuner deltog.

För mer information kontakta:
Annicka Lang, behandlingschef Humana Individ och Familj, 070-255 18 25, annicka.lang@humana.se
Lisa Dahlgren, ansvarig för barnrättsfrågor Maskrosbarn, 076- 899 88 58, lisa@maskrosbarn.org
Sara Thiringer, förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund, 070-652 97 28, sara@rbuf.se