Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Hög personalomsättning präglar kommuners arbete med utsatta barn

2015-11-20 12:00

I sex av tio undersökta kommuner har det under de senaste två åren hänt fler än fem gånger att utredningar som rör barn och unga tagit längre än fyra månader att slutföra. Det framgår av Barnbarometern 2015, där kommuners arbete med utsatta barn och unga har undersökts. Långa utredningstider i kombination med alarmerande hög personalomsättning bland socialsekreterare påverkar möjligheterna att ge utsatta barn ett bra stöd.

Ladda ner PDF

- Barn som blivit svikna av vuxna i sin närhet måste snabbt få stöd av samhället. När barnutredningar drar ut på tiden finns en risk att barn och unga inte får rätt stöd i rätt tid. Många kommuner har idag en mycket hög personalomsättning och vi bedömer att det är viktigt att komma tillrätta med för att utredningar ska kunna genomföras på utsatt tid, säger Annicka Lang, chefspsykolog på Humana individ och familj.

Humanas Barnbarometer genomförs av organisationen Maskrosbarn och omsorgsföretaget Humana, och bygger på en enkät där 139 kommuners arbete med utsatta barn och unga har undersökts. I sex av tio av kommuner har det hänt fler än fem gånger under de senaste två åren att utredningar som rör barn och unga tagit längre än fyra månader att slutföra. 27 procent av kommunerna uppger att barnutredningar drar över tiden i var femte fall eller oftare. Resultaten kan innebära att många kommuner bryter mot lagen, lagen föreskriver att utredningar högst får ta fyra månader. Utdragna utredningar riskerar också att leda till att barn får ett sämre stöd.

Hög arbetsbelastning anges som ett viktigt skäl till att utredningar drar ut på tiden. Hela tre av tio kommuner uppger att de har en personalomsättning på över 20 procent, en försämring jämfört med 2014. Förutom att arbetsbelastningen påverkas av personalomsättningen påverkas den också i många kommuner av arbetet med ensakommande barn.

Ett av få områden där kommunerna förbättrat sitt arbete under de tre år undersökningen gjorts är barnutredning när det förekommer våld i nära relationer. Tre av fyra kommuner uppger att utredning alltid genomförs vid dessa situationer. Ett viktigt skäl till förbättringen är att det sedan 1 oktober 2014 är lagkrav att utredning ska inledas när våld förekommit.

- Vi som dagligen möter barn i utsatta situationer vet hur viktigt det är att barnutredningar genomförs och att de genomförs snabbt. För att kunna hjälpa de barn som så ofta glöms bort måste utredning i mycket större utsträckning inledas i alla ärenden när barn finns med i bilden, säger Lisa Dahlgren, ansvarig barnombud, Maskrosbarn.

Humanas Barnbarometer har tagits fram av Humana och organisationen Maskrosbarn.

För mer information kontakta:
Annicka Lang, chefspsykolog, Humana Individ och familj 0702-55 18 25, annicka.lang@humana.se 
Lisa Dahlgren, ansvarig barnombud, Maskrosbarn, 076-899 88 58, lisa@maskrosbarn.org