Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana har nöjdare kunder än rikssnittet enligt Socialstyrelsen

2015-11-13 12:00

För tredje året i rad har Socialstyrelsen frågat alla äldre med äldreomsorg vad de tycker om sin vård och omsorg. Återigen kan vi konstatera att Humana har väldigt goda resultat och hög kundnöjdhet på våra enheter både inom hemtjänst och på våra äldreboenden.

Ladda ner PDF

Vi har också en enhet som redovisar otroligt bra resultat genomgående och det är Kavlagården i Huskvarna. Vi har drivit Kavlagården på uppdrag av Jönköpings kommun i fyra år. Verksamhetschef på Kavlagården, Camilla Nordén, säger så här om framgångsreceptet:
- Jag är övertygad om att engagerad personal som trivs på jobbet också genererar nöjda kunder. Dessutom har vi förbättrat vår information till anhöriga som blivit mer involverade i allt fantastiskt som personalen gör.

Vi är så oerhört glada och stolta på Humana att vi når så fina resultat även i årets undersökning och visar ännu en gång att privat omsorg generellt har mycket nöjda kunder.

För mer information kontakta:
Eva-Lotta Sandberg, Affärsområdeschef Äldreomsorg & LSS
Eva-Lotta.Sandberg@humana.se
Tel dir: 08-599 299 09
Mobil:070-733 88 55

Mer info kring undersökningen:
Totalt var det 131 938 personer som svarade på årets enkäter (91 690 personer med hemtjänst i ordinärt boende och 40 248 personer på äldreboenden). I likhet med tidigare år deltog ungefär hälften av de äldre med hemtjänst helt på egen hand i undersökningen, liksom ungefär en av tio av de äldre på äldreboendena. Övriga besvarade enkäten med biträde av eller genom någon annan person, till exempel en anhörig.