Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana Omsorg ska driva gruppbostad i Örebro

2015-04-20 12:00

Gruppbostaden för funktionshindrade på Landbotorpsallén 3 i Örebro kommer från och med oktober 2015 att drivas av Humana Omsorg AB. Det beslutade Programnämnd social välfärd den 9 april. För hyresgästerna kommer beslutet inte att innebära någon märkbar skillnad, och personalen kommer att erbjudas anställning av Humana Omsorg AB.

Ladda ner PDF

Boendet är ett så kallat LSS-boende (Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) och har sex lägenheter för vuxna. Programnämnden har beslutat att Humana ska driva gruppboendet i tre år med möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare sex år. Upphandlingen har skett genom en så kallad kvalitetsupphandling. Det vill säga kommunen har satt upp ett fast pris och den som erbjudit bäst kvalitet får uppdraget.

Övertagandet kommer att ske i nära samplanering med kommunen och fackliga parter. Humana kommer att inleda arbetet med att omgående informera boende, anhöriga och personal så fort tilldelningsbeslutet vunnit laga kraft.

- Det känns extra roligt och hedrande att få förtroendet att driva en LSS verksamhet som har upphandlats med kvaliteten i fokus. Humana uppfyller kommunens högt ställda krav och jag är övertygad om att vi kommer att kunna ge en bra omsorg säger Eva-Lotta Sandberg, affärsområdeschef inom Humana.

- Humana är redan tidigare en av de större privata arbetsgivarna i Örebro, inte minst inom personlig assistans och vi ser fram mot att bredda vår verksamhet här. Vi vill både göra bra ifrån oss gentemot de som använder våra tjänster, mot våra anställda och mot kommunen. Vi vill fortsätta vara en viktig del av Örebros utveckling avslutar Sandberg.

För mer information kontakta:
Eva-Lotta Sandberg | Affärsområdeschef Äldreomsorg & LSS
Eva-Lotta.Sandberg@humana.se
Tel dir: 08-599 299 09
Mobil: 070-733 88 55