Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Lerums kommun utökar samarbetet med Humana inom äldreomsorgen

2015-03-04 12:00

Efter att ha lämnat det bästa anbudet har Humana fått förtroendet att driva ännu ett äldreboende i Lerums kommun. Bolaget driver sedan tidigare Hedegårdens äldreboende. Och nu har man även fått tilldelningsbeslut för att driva Riddarstensgården.

Ladda ner PDF

Riddarstensgården är ett äldreboende som ligger ca en kilometer från Lerums centrum, nära skog och natur och invigdes 2003. I uppdraget ingår att utföraren ska tillhandahålla den vård, omsorg, rehabilitering och service som ska ges till brukarna på Riddarstensgården. Kommunen kommer att ansvara för de hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Riddarstensgården är i dagsläget ett demensboende och på Riddarstensgården finns 40 platser för personer med demenssjukdom.

-Det känns roligt och hedrande att få förtroende att driva ännu ett äldreboende i Lerum. Våra goda referenser och pågående uppdrag i Lerum var viktiga för upphandlingen och det gör mig både stolt och glad, säger Eva-Lotta Sandberg, Affärsområdeschef Äldreomsorg & LSS inom Humana.

Humana bedömdes ha lämnat det totalt sätt bästa anbudet. Övertagandet kommer att ske i nära samplanering med kommunen och fackliga parter. Humana kommer att inleda arbetet med att omgående informera boende, närstående och personal så fort tilldelningsbeslutet vunnit laga kraft.


För mer information kontakta:
Eva-Lotta Sandberg | Affärsområdeschef Äldreomsorg & LSS
Eva-Lotta.Sandberg@humana.se
Tel dir: 08-599 299 09
Mobil: 070-733 88 55

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.