Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Orana ny medlem i Humana-familjen

2015-07-07 12:00

Humana, marknadsledare inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg, med verksamheter inom LSS-boenden, äldreomsorg samt förskola/skola/korttidsboende för barn med flerfunktionshinder, förvärvar Orana.

Ladda ner PDF

Orana bedriver HVB (hem för vård eller boende) i Kristianstad sedan 30 år, och tar emot flickor i ålder 15-25 år med svår psykiatrisk problematik. Orana har lång erfarenhet av svåra ångeststörningar, sexuella övergrepp, självskadebeteende, ätstörningar, suicidförsök och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Orana blir en del av Humanas affärsområde Individ och familj och är ett välkommet och naturligt tillskott till Humanas befintliga verksamhet, och stärker Humana på detta område i södra Sverige.

Övertagandet gäller från och med nu och innebär inga förändringar för verksamhet, ledning eller personal.

- Vi välkomnar Orana som en ny medlem i Humana-familjen, säger Claus Forum affärsområdeschef Individ och familj. - Vår gemensamma värdegrund och vår samsyn på hur vi bedriver god och utvecklande vårdverksamhet, är något som förenar alla inom Humana Individ och familj. Vi ser fram emot att tillsammans med Orana ytterligare utveckla våra verksamhetsområden.