Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Ramlösa Social Utveckling välkomnas till Humana

2015-11-02 12:00

Humana, marknadsledare inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg, med verksamheter inom LSS-boenden, äldreomsorg samt förskola/skola/korttidsboende för barn med flerfunktionshinder förvärvar Ramlösa Social Utveckling (RSU).

Ladda ner PDF

RSU har familjehem för vuxna samt bedriver en LARO-mottagning i Helsingborg. RSU har också ett regionkontor i Göteborg. Målgruppen är vuxna från 18 år och uppåt med samsjuklighet och eller psykosociala problem, ofta med en kriminell bakgrund. RSU erbjuder inom ramen för öppenvården specialistkompetenser såsom läkare och psykologer och genomför också psykologutredningar.

RSU har byggt upp en gedigen erfarenhet i verksamheten sedan starten 1989, och har uppnått goda resultat. RSU är en viktig pusselbit i Humanas nationella satsning på familjehem för vuxna och kompletterar också Humanas erbjudande avseende missbruksbehandling samt stärker Humana i Skåne och Västsverige.

Övertagandet gäller från och med nu och innebär inga förändringar för verksamhet, ledning eller personal.

- Vi välkomnar RSU som en ny medlem i Humana-familjen, säger Claus Forum affärsområdeschef Individ och familj. - Vi ser fram emot att tillsammans med RSU ytterligare utveckla vår verksamhet för vuxna inom familjehem och öppenvård. Vi har en gemensam värdegrund och samsyn på hur god och utvecklande vårdverksamhet ska bedrivas, något som förenar alla inom Humana Individ och familj.