Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Urspårad budget för personer med personlig assistans

2015-09-21 12:00

Utifrån ett bristfälligt underlag där man väljer att inte ta hänsyn till i branschen vida känd fakta hävdar regeringen att timersättningen inom personlig assistans är för hög och att de avser att ”rätta till” detta genom att underfinansiera assistansersättningen inte bara under 2016 utan även kommande år. Notera då att ersättningen idag är 284 kronor per timma och inget annat, att jämföras med kostnaden för andra tjänster i samhället.

Ladda ner PDF

Försäkringskassans tidigare uppdrag att ta fram ett förslag på timersättningen inför varje år tas också bort med ett pennstreck. Det är som om regeringen själva skulle gissa sig till vad kostnaderna borde vara för underhåll av järnvägen istället för att lyssna på Trafikverkets rekommendation. Båda två sakerna leder till en urspårad politik, säger Harald Wessman, affärsområdeschef för Humana Assistans.

Genom att inte höja schablonen för personlig assistans med mer än 1,4 procent per år ända fram till 2018 kommer regeringen att kraftigt försvåra för de som idag är beroende av personlig assistans, vare sig den enskilde brukaren sköter hanteringen av sina assistenter själv, har en ideell organisation eller företag som exempelvis Humana som utförare.

När fokus och prioriteringar inom personlig assistans i allt högre grad handlar om att staten vill spara pengar och ägna sig åt "fuskkontrollerande" och i lägre grad på hur vi bäst kan tillgodose behoven hos de som har störst behov i samhället är risken stor att assistansreformens intentioner väsentligt förfelas. Vi seriösa utförare av personlig assistans välkomnar en granskning men den får inte drabba den enskilde. Många assistansberättigade är nu oroliga för att det ska bli än hårdare krav på intyg och utredningar.

Det är mycket tydligt att det är kostnadsbegränsning av den personliga assistansen som är huvudmålet. Regeringen höjer tonläget mot de ca 20 000 personer i Sverige som idag är beroende av personlig assistans. Detta är djupt olyckligt avslutar Wessman.

För mer information:
Harald Wessman, affärsområdeschef för Humana Assistans, 070-0222 827
Patrik Silverudd, pressansvarig Humana, 0766-112 111

Fakta:

Sveriges kommuner och landstings egna uppgifter är tydliga sedan länge; Många kommuner gör stora underskott på den personliga assistansen. Detta trots att bara tre av tio assistanskunder väljer kommunen som utförare. Försvinner privata utförare riskerar kommunerna att få ta över ansvaret för fler assistanskunder och därmed ökar risken för att den totala samhällskostnaden blir högre. För den enskilde blir valfriheten beskuren vilket går stick i stäv med assistansreformens intentioner.

Lönsamheten inom den personliga assistansen har sjunkit från i genomsnitt fem procent för några år sedan till något som närmar sig noll. Dessutom med en överhängande risk att man får ett negativt resultat som snitt i branschen. Detta är inte hållbart och en realitet redan från nästa år.

Fördubblingen av arbetsgivaravgiften för unga har gjort läget prekärt då en stor andel av de personliga assistenterna är unga. Kommunerna har delvis kompenserats för detta men inga privata utförare (varken ideella eller företag).

De seriösa utförarna av personlig assistans har kollektivavtal. Ersättningen är dock densamma för de som har kollektivavtal och de som inte har det. Löneökningarna bara i år är högre än den uppräkning av schablonbeloppet som gjordes inför 2015.