Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

VD succession i Humana

2015-11-11 12:00

Per Granath, Humanas VD och koncernchef sedan närmare 10 år, kommer att avsluta sin nuvarande tjänst till årsskiftet. Han fortsätter att vara bolagets näst största ägare. Rasmus Nerman, nuvarande vice VD, tillträder som VD för Humana från 1 januari 2016.

Ladda ner PDF

Rasmus har ingått i Humanas koncernledning sedan januari 2014. I samband med VD successionen kommer Ulf Bonnevier, bolagets CFO, att därutöver inta rollen som vice VD.

Per Granath har sedan han 2006 tillträdde som VD för Humana tagit bolaget från att vara ett lokalt assistansföretag i Örebro till att bli en av de främsta aktörerna inom omsorg i Sverige och Norge, med bland annat ledande positioner inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Såväl intäkter som rörelseresultat har samtidigt mer än 10-dubblats. Under Per Granaths ledarskap har Humana utvecklat en utpräglad värderingsstyrd företagskultur. Humana har engagerade medarbetare, mycket nöjda kunder och gott ledarskap. Allt detta borgar för en fortsatt god utveckling.

Per Båtelson, styrelseordförande i Humana: "Jag vill tacka Per för allt engagemang, all tid och kunskap som han investerat i att leda och utveckla Humana till den starka position som bolaget har idag. Styrelsen har lärt känna Rasmus Nerman under de senaste åren och ser fram emot att Rasmus nu tar stafettpinnen och fortsätter utveckla Humanas potential."

Per Granath kommenterar: "Det har varit en förmån för mig att få vara med om denna fantastiska resa och jag är stolt över allt det som vi gemensamt inom Humana har åstadkommit. Den unika positiva atmosfär som finns inom Humana har fått mig att älska det här jobbet och jag kommer att sakna den dagliga kontakten med mina fantastiska kollegor. Jag önskar Rasmus och alla Humana-medarbetare lycka till på den fortsatta resan."

Rasmus Nerman kommenterar: "Jag är mycket glad över förtroendet och ser verkligen fram emot att ta en tydligare roll i Humanas framtida utveckling. Under de år jag arbetat på Humana och nära Per Granath har min bild av Humana som ledande aktör befästs och jag ser att vi har en fortsatt viktig roll att spela då behoven av privata omsorgsaktörer ökar. Humana är ett unikt företag i Norden och de senaste åren har mycket arbete lagts ned på att skapa en stark plattform för framtiden. Jag ser fram emot att bygga vidare på den tillsammans med alla medarbetare i vår strävan att vara Nordens främsta omsorgsföretag."

För mer information, vänligen kontakta:

Per Båtelson
Styrelseordförande 
per.batelson@ghp.se 
0705-95 57 00

Helena Pharmanson, 
Kommunikationschef
helena.pharmanson@humana.se
0734-344 644