Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Ändrat antal aktier och röster i Humana

2016-03-31 08:00

Ladda ner PDF

Den nyemission av aktier som Humana AB genomfört i samband med börsnoteringen har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med 7 258 064 sedan första dagen för handel på Nasdaq Stockholm.

Per den 31 mars 2016 uppgår det totala antalet aktier och röster i Humana AB till 53 140 064.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 0722-208 277, cecilia.lannebo@humana.se
Helena Pharmanson, Kommunikationschef, 073-434 46 44, helena.pharmanson@humana.se

Informationen är sådan som Humana AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 31 mars 2016.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 14 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller http://corporate.humana.se