Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Erbjudandepriset i Humanas börsintroduktion fastställt till 62 SEK per aktie – handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

2016-03-22 08:00

Humana AB (“Humana” eller “Bolaget”), ett ledande nordiskt omsorgsföretag, offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). Intresset för erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänhet i Sverige och medarbetare i Humana-koncernen. Erbjudandet var kraftigt övertecknat.

Det slutliga priset i Erbjudandet har fastställts till 62 SEK per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på Humana om cirka 3,3 miljarder SEK

  • Erbjudandet omfattade totalt 12 622 721 aktier, varav 7 258 064 nyemitterade aktier som erbjöds av Bolaget och 5 364 657 befintliga aktier som erbjöds av säljande aktieägare
  • De nyemitterade aktierna kommer att tillföra Bolaget cirka 450 MSEK i bruttolikvid före emissionskostnader
  • För att täcka eventuell övertilldelning har huvudägaren, fonder rådgivna eller förvaltade av Argan Capital Management L.P. (“Argan Capital”), på begäran av Managers (som definierat nedan) förbundit sig att sälja ytterligare högst 1 683 029 aktier, motsvarande cirka 13 procent av antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”)
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår antalet aktier i Erbjudandet till 14 305 750 aktier, vilket motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 887 miljoner SEK och 26,9 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter att Erbjudandet har genomförts
  • Det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet uppgår till 53 140 064 aktier
  • Argan Capital kommer att inneha 55,7 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter att Erbjudandet har genomförts
  • Av de cirka 20 000 personer som anmält intresse att teckna aktier i Erbjudandet till allmänheten har samtliga tilldelats aktier
  • Handel i Humana-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 22 mars 2016 under kortnamnet ”HUM”
  • Likviddag är den 24 mars 2016

Rasmus Nerman, VD och koncernchef för Humana säger:

“Jag är mycket glad över det stora intresset som visats för Humana under noteringsprocessen, både från kvalitativa institutionella investerare och från allmänheten. Särskilt glad är jag också över det stora intresset att teckna aktier bland våra medarbetare där 700 kollegor numera är delägare i Humana. Med ytterligare finansiell styrka och tillgång till kapitalmarknaden är vi väl rustade för att tillvarata de tillväxtmöjligheter vi ser på
marknaden. Noteringen är en viktig milstolpe för Humana och jag ser fram emot att fortsätta utveckla Humana som ett börsnoterat bolag.”

Per Båtelson, styrelseordförande för Humana säger:

“Det stora intresset från såväl institutionella som privata investerare är ett bevis på bolagets hårda arbete under de senaste åren samt visar på en stark tilltro till Humanas förmåga att implementera sin strategi och skapa värde för aktieägarna. Jag välkomnar alla nya aktieägare i Humana och ser fram emot att fortsätta stötta Bolaget i dess framtida utveckling.”

Rådgivare

Carnegie och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, ABG Sundal Collier och DNB är Joint Bookrunners (tillsammans ”Managers”). Mannheimer Swartling är legal rådgivare till Humana och Argan Capital. Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se
Helena Pharmanson, Kommunikationschef, 073-434 46 44, helena.pharmanson@humana.se


Om Humana

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med över 14 000 hel- och deltidsanställda medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har sedan 2001 utvecklats från att vara ett nischat bolag inom personlig assistans till att idag vara ett omsorgsbolag med ett brett utbud av högkvalitativa omsorgstjänster. I Sverige är Humana marknadsledande inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans. I Norge är Humana den näst största utföraren av tjänster inom individ- och familjeomsorg. Humanas målsättning är att dagligen bidra till att förbättra livskvaliteten för alla de människor som är kunder och klienter hos Humana. Fokus i verksamheten ligger på kvalitet och kundnytta med den gemensamma värdegrunden och visionen som utgångspunkt. Humana eftersträvar att vara en pålitlig och ansvarsfull arbetsgivare samt en långsiktig samarbetspartner med stort samhällsengagemang som driver utveckling och förbättring i branschen. Bolaget har sedan 2009 årligen ökat sin nettoomsättning med i genomsnitt 22 procent, drivet av såväl organiska initiativ som flertalet förvärv. Humanas strategi är att fokusera verksamheten inom segment som kännetecknas av fritt kundval samt verksamheter i egen regi. Under 2015 hade Humana en nettoomsättning om 5 593 MSEK och ett rörelseresultat om 312 MSEK.

Om Argan Capital

Argan Capital är ett ledande oberoende europeiskt riskkapitalbolag som fokuserar på att förvärva och utveckla medelstora europeiska företag, typiskt sett verksamma inom tjänste-, konsument- och industrisektorn. Argan Capital söker att skapa värde genom förbättringar av företagets kärnprocesser, affärsutveckling och internationell expansion. Argan Capitals fokusmarknader är Norden, Italien, Frankrike och Europas tillväxtmarknader. Argan Capital har ägt Humana sedan 2008.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitteras av Humana i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.