Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana expanderar i Norge genom förvärv

2016-05-31 08:00

Humana AB, ett ledande nordiskt omsorgsföretag, förvärvar en av de framträdande aktörerna inom individ och familjeomsorg samt bostäder med särskild service (HOT) i Norge, KOA Gruppen (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning AS). Genom förvärvet uppnår Humana en förstärkt geografisk närvaro på den norska marknaden, ett utökat erbjudande primärt inom bostäder med särskild service och vuxenpsykiatri samt värdefull specialistkompetens inom migrationsrelaterade insatser. 

Ladda ner PDF

Humana AB har förvärvat samtliga aktier i Kvæfjord Opplevelse og Avlastning AS ("KOA Gruppen" eller ”Bolaget”) från Morten Sørgård genom Tian Holding AS (89,92 procent) samt från 25 övriga ledande befattningshavare och minoritetsägare (10,08 procent). Övertagandet av verksamheten sker per idag.

KOA Gruppen är en kvalitetsaktör som bedriver verksamhet i egen regi inom individ- och familjeomsorgsområdet samt inom bostäder med särskild service (HOT). Förvärvet breddar Humanas befintliga omsorgstjänster till att även inkludera psykosociala insatser för vuxna. Med en stark geografisk närvaro i Nordnorge och ett välrenommerat erbjudande stärker KOA Gruppen Humanas kompetens och position som en ledande omsorgsaktör i Norge.

Intäkterna i KOA Gruppen uppgick under 2015 till 203 miljoner SEK och rörelseresultatet till 30 miljoner SEK. Köpeskillingen, som finansieras genom kontanta medel och befintliga kreditfaciliteter, uppgår vid förvärvstidpunkten till 190 miljoner SEK. Utöver den överenskomna köpeskillingen finns en avtalad tilläggsköpeskilling som baserar sig på resultatet 2016. Företaget har cirka 500 hel- och deltidsanställda. Humanas förvärv av KOA Gruppen påverkar inte den löpande verksamheten eller de anställda i Bolaget.

– Förvärvet av KOA Gruppen är helt i linje med Humanas tillväxtstrategi och företagets ambition att bli det ledande omsorgsföretaget i Norden, säger Rasmus Nerman, vd för Humana. KOA Gruppen och dess ledning stärker Humanas befintliga verksamheter i Norge och ger oss ett rikstäckande erbjudande. Samtidigt breddar vi också vår specialistkompetens inom delar av individ- och familjeomsorgen, avslutar Rasmus Nerman.

– KOA Gruppen och Humana kompletterar och stärker varandra både geografiskt och verksamhetsmässigt, samtidigt som bolagen har en för verksamheten central samsyn vad gäller kvalitet, värderingar och framtida tillväxtplaner, säger Morten Sørgård, vd för KOA Gruppen. Jag själv och mina medarbetare ser fram emot att bli en del av Humana, att få möjligheten att lära av varandra och att få vara delaktiga i arbetet med att vidareutveckla och expandera våra gemensamma verksamheter.

Förvärvet förväntas ge ett positivt tillskott till intäkter och resultat per aktie under 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 14 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se