Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Ledningen i förvärvade bolag köper aktier i Humana

2016-06-21 08:00

Grundarna av de av Humana AB nyligen förvärvade bolagen KOA Gruppen (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning AS) i Norge och Arjessa Oy i Finland återinvesterar delar av erhållen köpeskilling i aktier i Humana AB. Totalt investerar grundarna i bolagen tillsammans 32,5 MSEK i aktier i Humana. Investeringarna understryker grundarnas engagemang, långsiktighet och tilltro till det gemensamma arbetet att utveckla Humana i Norge och Finland.

Ladda ner PDF

Grundarna av KOA Gruppen och Arjessa förvärvar totalt 407 813 aktier i Humana till en kurs per aktie uppgående till 80 SEK. Morten Sørgård vd i KOA Gruppen köper aktier uppgående till 24 MSEK, medgrundaren och arbetande styrelseordförande i KOA Gruppen Karl Aksel Vik investerar i aktier för 4 MSEK och grundaren och vd i Arjessa Oy Pasi Kohtala investerar 4,6 MSEK. Säljare av aktierna är Humanas styrelseledamöter Simon Lindfors och Per Granath. Simon Lindfors säljer 375 000 aktier och Per Granath 32 813 aktier. Efter försäljningen äger Simon Lindfors 373 504 aktier och Per Granath 3 869 610 aktier.

Morten Sørgård, Karl Aksel Vik och Pasi Kohtala har förbundit sig att överta den lock up-period om 360 dagar som Simon Lindfors och Per Granaths ingick vid börsnoteringen den 22 mars 2016.

– Genom investeringarna i Humana visar grundarna i KOA Gruppen och Arjessa en tydlig ambition och vilja att vara delaktiga och engagerade i arbetet att utveckla Humana i Norge och Finland, säger Rasmus Nerman, vd för Humana. Beslutet att återinvestera i Humana visar på en tilltro till bolagens gemensamma möjligheter att expandera och erbjuda kvalitativ omsorg i Norge och Finland, avslutar Rasmus Nerman.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Informationen är sådan som Humana AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 21 juni 2016.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har fler än 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana humana.se eller humanagroup.se