Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Ny undersökning: Sex av tio kommuner dåligt rustade inför att barnkonventionen blir lag

2016-12-12 09:33

Regeringen vill stärka barns rättigheter genom att göra FNs barnkonvention till lag. Men i en ny undersökning som genomförts av omsorgsföretaget Humana i samarbete med organisationen Maskrosbarn framgår att sex av tio granskade kommuners socialtjänster är dåligt förberedda inför den stora reformen. Barnrättighetsutredningen har lämnat flera konkreta förslag men majoriteten av kommunerna avvaktar.  

Ladda ner PDF

- När barnkonventionen blir svensk lag kommer kommunerna behöva stärka sitt arbete med barn i utsatta situationer. Det är en stor och komplex reform och därför är det oroväckande att majoriteten av kommunerna inte ens påbörjat en översyn av hur deras egen verksamhet kommer att påverkas, säger Jeanette Johansson-Ånmark, metodsamordnare Barn och unga på Humana.

I våras lämnade den av regeringen tillsatta Barnrättighetsutredningen sitt slutbetänkande med förslag på åtgärder som behöver vidtas när barnkonventionen blir lag. Även om regeringen ännu inte arbetat fram en proposition med konkret lagförslag finns det genom utredningen väl beskrivna utvecklingsområden. Det handlar om allt från kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen till informationssatsningar och barnanpassning av verksamhet. En viktig del av utvecklingsarbetet kommer att behöva ske vid kommunernas socialtjänster där man arbetar med barn i utsatta situationer.

Totalt 131 kommuners socialförvaltningar har inom ramen för Humanas Barnbarometer svarat på frågan om kommunen har inlett arbetet med att identifiera vilka åtgärder kommunen behöver vidta för att klara de åtaganden som föreslås. Sex av tio granskade kommuner uppger att de inte inlett arbetet med att identifiera åtgärder, en tiondel svarar vet ej och tre av tio uppger att arbetet inletts.

- Vi som dagligen möter och arbetar med barn i utsatta situationer ser många gånger hur barnens rättigheter åsidosätts. Att göra barnkonventionen till lag är en välkommen förstärkning av barnets rättigheter men det kommer innebära ett tufft omställningsarbete för många kommuner, säger Jeanette Johansson-Ånmark.


För mer information kontakta:
                                          
Jeanette Johansson-Ånmark, metodsamordnare Barn och unga, Humana, tel. 072-700 86 88,
mail jeanette.johansson-anmark@humana.se
Sandra Patel Seropian, chef för påverkansarbete, Maskrosbarn, tel. 073-081 22 03 
mail sandra@maskrosbarn.org
Caroline Almgren, projektledare, tel. 070-520 26 55, mail caroline.almgren@humana.se
 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har fler än 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se