Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Omorganisation av LSS-verksamhet

2016-09-28 08:00

För att fokusera och stärka möjligheterna till framtida kvalitetsutveckling och tillväxt har Humana beslutat att koncentrera sin LSS-verksamhet till en gemensam organisation. Förändringen innebär att den verksamhet inom bostäder med särskild service som bedrevs i affärsområdet Äldreomsorg från och med det tredje kvartalet kommer att ingå i affärsområdet Individ & Familj. Förändringen påverkar den historiska och framtida fördelningen av intäkter och resultat mellan Humanas affärsområden. 

Ladda ner PDF

Humana har beslutat att från det tredje kvartalet 2016 koncentrera sina verksamheter inom bostäder med särskild service (verksamhet som lyder under lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) till affärsområdet Individ & Familj. Sammanslagningen skapar en större verksamhet med ökade tillväxtmöjligheter. Genom att driva samtliga Humanas bostäder med särskild service inom affärsområdet för Individ & Familj ökar möjlighet att på ett bättre sätt tillvarata och tillgodose individens vård- och omsorgsbehov när kundens behov av insatser förändras över tid. Humana ser en möjlighet att skapa fler värdeskapande vårdflätor samtidigt som kompetensen inom Individ & Familj ger en potential att fortsätta etablera fler högspecialiserade enheter. Omorganisationen skapar också en renodling inom affärsområdet Äldreomsorg. Humanas framtida fokus inom affärsområdet Äldreomsorg kommer att vara på att tillvarata de goda tillväxtmöjligheter som företaget ser inom området för etablering av äldreboenden i egen regi. Förändringen ger inte upphov till några omstruktureringskostnader.

Intäkterna från LSS-verksamheten som övergår från affärsområdet Äldreomsorg till Individ & Familj uppgick under 2015 till 152 MSEK och rörelseresultatet till 4 MSEK. Under det första halvåret 2016 uppgick intäkterna till 81 MSEK och rörelseresultatet till 0 MSEK. I bifogad pdf rapporteras historiska proformasiffror per helår och per kvartal.

För mer information, vänligen kontakta:
Rasmus Nerman, VD, 070-828 18 60, rasmus.nerman@humana.se
Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har fler än 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se