Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Stark intäkts- och resultattillväxt

2016-11-18 08:00

Ladda ner PDF

Tredje kvartalet: juli-september 2016

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 676 MSEK (1 404), en ökning med 19% eller 272 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 159 MSEK (126), en ökning med 33 MSEK. Rörelsemarginalen i kvartalet uppgick till 9,5% (9,0). 
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 118 MSEK (31).
 • Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till 2,22 SEK (-0,73).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 51 MSEK (37).

Delårsperioden: januari-september 2016

 • Rörelseintäkterna uppgick till 4 681 MSEK (4 134), en ökning med 13% eller 547 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 256 MSEK (234), en ökning med 22 MSEK. Rörelseresultatet justerat för kostnader för börsnotering uppgick till 296 MSEK (277), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 6,3% (6,7). 
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 138 MSEK (66). Kostnader i samband med börsnotering och refinansiering har belastat resultatet före skatt med 82 MSEK (54) före skatt.
 • Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till 2,28 SEK (0,05).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 111 MSEK (190).  

Händelser i tredje kvartalet

 • Ändrad ersättning och fastställd löneökning inom personlig assistans i Sverige
  Den avtalade löneökningen för personliga assistenter i Sverige har fastställts till 2,2%. Löneökningen sker retroaktivt från den 1 juli 2016. Samtidigt har regeringen i sin budget föreslagit att ökningen av schablonersättningen blir 1% från 1 januari 2017 istället från tidigare kommunicerat 1,4%.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Försäkringskassan övergår från förskotts- till efterskottsbetalning
  I enlighet med tidigare kommunikation införde Försäkringskassan från 1 oktober 2016 efterskottsbetalning från tidigare förskottsbetalning. Den finansiella påverkan av förändringen är ännu inte helt tydlig. Bolagets bedömning om ett ökat rörelsekapitalbehov uppgående till 200-300 MSEK kvarstår. 

Presentation av rapporten idag klockan 09:00  
För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer:

 • SE: +46 8 566 426 62 eller
 • UK: +44 203 008 98 02

Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Humanas webbplats http://corporate.humana.se och under Finansiell information/Rapporter & presentationer.

För mer information, vänligen kontakta:
Rasmus Nerman, vd och koncernchef, 070-828 1860, rasmus.nerman@humana.se
Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har fler än 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se