Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Vi välkomnar Familjestödsgruppen till Humana

2016-01-04 12:00

Humana, marknadsledare inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg, med verksamheter inom LSS-boenden, äldreomsorg samt förskola/skola/korttidsboende för barn med flerfunktionshinder förvärvar Familjestödsgruppen i Stockholm AB (FSG).

Ladda ner PDF

FSG som nu förvärvas har jourhem, familjehem, familjestödsboende och träningslägenheter samt bedriver öppenvård i Stockholmsområdet. Familjehemsvården är konsulentstödd. Målgruppen är barn och ungdomar 12-21 år, även i de fall den unge behöver placering tillsammans med vårdnadshavare. För ensamkommande flyktingbarn har FSG utvecklat en boendeform som kallas integrationsboende. FSG, som startades 2005, är en viktig pusselbit i Humanas satsning på familjehem och kompletterar Humanas erbjudande i Stockholm med omnejd.

Övertagandet gäller från och med nu och innebär inga förändringar för verksamhet, ledning eller personal.

- Vi välkomnar FSG som en ny medlem i Humana-familjen, säger Claus Forum affärsområdeschef Individ och familj. - Vi ser fram emot att tillsammans med FSG ytterligare utveckla vår verksamhet inom familjehem och öppenvård. Vi har en gemensam värdegrund och samsyn på hur god och utvecklande vårdverksamhet ska bedrivas, något som förenar alla inom Humana Individ och familj.