Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Fokus på förbättrad effektivitet och lönsamhet

2017-11-16 08:00

Ladda ner PDF

Tredje kvartalet: juli-september 2017

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 614 MSEK (1 676) en minskning med 4% eller 62 MSEK. Avyttringen av hemtjänstverksamheten har påverkat intäkterna i kvartalet negativt.  
 • Rörelseresultatet uppgick till 110 MSEK (159) och har belastats med 14 MSEK i reaförlust från försäljningen av hemtjänstverksamheten. Justerat rörelseresultat uppgick till 125 MSEK (159).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 71 MSEK (117).
 • Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till 1,34 SEK (2,21).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -40 MSEK (51).

Delårsperioden: januari-september 2017

 • Rörelseintäkterna uppgick till 4 940 MSEK (4 681), en ökning med 6% eller 259 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 250 MSEK (256).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 160 MSEK (135).
 • Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till 3,01 SEK (2,23).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -13 MSEK (111).

Händelser i tredje kvartalet

 • Avyttring av Humanas hemtjänstverksamhet genomfördes per 1 september 2017. Avyttringen har gett upphov till en reaförlust om 14 MSEK som belastar det tredje kvartalet. Helårsintäkterna som avyttrats uppgår till cirka 250 MSEK.
 • Ett nytt treårigt kollektivavtal har tecknats för verksamheter inom personlig assistans i Sverige.
 • Förslaget i regeringens budget är att schablonersättningen för personlig assistans från 2018 ökar med 1,5% till 295,40 kronor per timme från tidigare 291 kronor per timme.

Händelser efter kvartalets slut

 • Humana förvärvade i oktober 2017 Ryhmäkoti Raide Oy i Finland.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls idag den 16 november klockan 09:00 (CET) då vd och koncernchef Rasmus Nerman och CFO Ulf Bonnevier presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

 • SE: +46 8 566 426 90 eller
 • UK: +44 203 008 98 07
 • US: +1 855 753 22 35

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se 
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016 uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller corporate.humana.se