Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Förändringar i sammansättningen av Humanas valberedning

2017-11-29 08:00

Till följd av de ägarförändringar som skett sedan valberedningen i Humana utsågs i september 2017 har sammansättningen i valberedningen förändrats. Katarina Hammar som representerar Nordea Funds Ltd tar plats i valberedningen medan representanten för Bodenholm Capital AB frånträder sitt uppdrag i valberedningen. 

Ladda ner PDF

Enligt principerna för hur valberedningen utses som antagits av årsstämman så har de per den 31 augusti fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen rätt att utse varsin ledamot. Om en aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen inte lägre tillhör de fyra största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än tre månader före årsstämman ska ledamot som representerar dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och en ny ledamot ska utses av den aktieägare som vid den tidpunkten tillhör de fyra största aktieägarna.

I enlighet med ovan har Oskar Andersson, representant för Bodenholm Capital AB, frånträtt sitt uppdrag i valberedningen. Han ersätts av Katarina Hammar som representant för Nordea Funds Ltd.

Valberedningens sammansättning:

  • Lloyd Perry, representant för Argan Capital (genom bolaget Air Syndication SCA) valberedningens ordförande
  • Alexander Kopp, representant för Incentive AS
  • Katarina Hammar, representant för Nordea Funds Ltd
  • Sven-Erik Zachrisson, representant för Zirkona AB
  • Per Båtelson, Humanas styrelseordförande

Humanas årsstämma kommer att hållas onsdagen den 16 maj 2018 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 kan göra per post ställd till: Humana AB, Årsstämma att: Cecilia Lannebo, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm eller via email: arsstamma@humana.se.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016 uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller corporate.humana.se