Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Försäkringskassans tolkning av dom leder till katastrof för personer med rätt till personlig assistans!

2017-10-27 12:07

Försäkringskassan gör en brutal tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens (HFD 2017 ref. 27) dom från juni i år kring personlig assistans. Den juridiska tolkningen av domen föranleder Försäkringskassan att meddela regeringen att man kommer anpassa sig helt efter den nya domen och man konstaterar att regeringen behöver agera.

Ladda ner PDF

- När till och med den myndighet som ägnat sig mest åt att verkställa nedskärningsdirektiven från regeringen – Försäkringskassan - säger åt regeringen att konsekvenserna inte går att överskåda för ”stat, kommun och enskilda” och att regeringen behöver hantera frågan med förtur ja då har det gått långt, säger Harald Wessman, affärsområdeschef för Humana personlig assistans.

I en skrivelse till regeringen skriver Försäkringskassan bland annat:

”Försäkringskassan har inga möjligheter att utan stöd i lag eller förordning göra något för att mildra konsekvenserna av domen. Anledningen till att Försäkringskassan väljer att särskilt uppmärksamma regeringen på domen är alltså att den kommer att få svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda. Enligt Försäkringskassans uppfattning är detta en fråga som regeringen behöver hantera med förtur.”

För mer information: 

Patrik Silverudd, Public affairschef Humana
patrik.silverudd@humana.se
0766-112 111

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016 uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se