Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana breddar sitt utbud i Finland med familjehemsvård

2017-08-31 09:08

Humanas verksamhet i Finland, Arjessa, utökar sitt omsorgserbjudande och satsar nu även på konsulentstödd familjehemsvård. Med stöd i den långa erfarenhet och höga kompetens som finns inom Humana har Arjessa nu kunnat genomföra sina första familjehemsplaceringar.

Ladda ner PDF

-          Familjehemsvården blir ett betydelsefullt och efterfrågat komplement till de behandlingsinsatser som Arjessa sedan tidigare erbjuder. Detta är viktigt för Humana som företag och än viktigare för våra klienter som nu får chansen till en ännu bättre omsorg. Målet är att vara det ledande omsorgsföretaget även i Finland och då behövs denna breddning av vår verksamhet säger Rasmus Nerman, vd och koncernchef Humana.

-          Den viktigaste parten i det vi gör är naturligtvis barnet som placeras. Genom ett gott samarbete med familjehemmet, kommunen och andra parter så skapar vi förutsättningar för att barnet ska få ett väl fungerande liv. Att allt det arbete vi gör präglas av omtanke och respekt för de vi möter ser vi som självklart, kommenterar ansvarig chef Janne Telén.

Under våren 2017 har Arjessa rekryterat och utbildat familjehem som nu kan ta emot barn med varierande behov. Uppstarten av konsulentstödd familjehemsvård har skett i Österbotten men kommer efterhand att kunna erbjudas i hela Finland.

Bakgrundsinformation och fakta:

Humana har lång erfarenhet av- och är den ledande aktören inom konsulentstödd familjehemsvård i Sverige. Den kunskapen sträcker sig från jourhemsvård till evidensbaserad kraftigt förstärkt familjehemsvård. Det är denna erfarenhet som överförts till Arjessa, Humanas verksamhet i Finland.

För mer information, vänligen kontakta: 
Rasmus Nerman, vd och koncernchef Humana, rasmus.nerman@humana.se

Janne Telén, omsorgschef Välfärdstjänster, Arjessa, tel. +358 44 025 9030, janne.telen@arjessa.fi

Patrik Silverudd, presschef Humana, 0766-112 111

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016 uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se