Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana förvärvar Skellefteå Stöd & Behandling AB

2017-01-17 09:00

Humana, marknadsledare inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans, och med verksamheter inom äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS, förvärvar Skellefteå Stöd & Behandling AB. Förvärvet innebär att Humana stärker sin position inom Individ & Familj i Norrland, där Humana sedan tidigare driver Boromir HVB (Älvsbyn) samt familjehem och öppenvård.

Ladda ner PDF

Skellefteå Stöd & Behandling driver stödboendet Fyren samt Lotsen HVB. Målgruppen är pojkar 14-18 år med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik (ADHD). Pojkarna kan även ha problem som begynnande drogmissbruk och lättare kriminalitet.

Tillsammans med Humanas familjehem och öppenvård i region Norr ökar våra möjligheter att i regionen anpassa omsorgsformer dynamiskt efter kundens behov. Förvärvet innebär även att Humana får ökade möjligheter att ta emot unga pojkar med begynnande drogmissbruk.

Skellefteå Stöd & Behandling som startade sin verksamhet 2013 har 8 platser i HVB och 15 platser i stödboende, drygt 10 anställda och omsätter ca 12 miljoner. Övertagandet gäller från och med nu och innebär inga förändringar för den dagliga verksamheten. Skellefteå Stöd & Behandling och Humana har en samsyn på hur en bra verksamhet ska bedrivas och utvecklas.

- Det känns fantastiskt att vi nu blir en del av Humana, och att vi som en del i något större får helt nya möjligheter att förverkliga våra idéer, säger Michael Rönningsen, ägare och föreståndare Skellefteå Stöd & Behandling.

- Vi ser fram emot att tillsammans med Skellefteå Stöd & Behandling ytterligare utveckla vår kvalitativa verksamhet i Norrland. Vi delar gemensamma värderingar och har en samsyn på hur god och utvecklande vårdverksamhet ska bedrivas, något som förenar alla inom Humana Individ & Familj, säger affärsområdeschef Claus Forum. - Vi önskar Fyren och Lotsen varmt välkomna till Humana-familjen.

För mer information, vänligen kontakta:                                                         
Claus Forum, Humana Individ & Familj, tel. 070-514 39 55.

Läs mer om verksamheten på www.lotsenhvb.se.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har fler än 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se