Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana och Odalen bygger nytt äldreboende i Kungsängen

2017-08-10 09:09

Humana kommer att genomföra en femte satsning på äldreboende i egen regi, denna gång i Kungsängen norr om Stockholm. Byggnationen genomförs tillsammans med samarbetspartnern Odalen Fastigheter. Äldreboendet kommer att bestå av 72 lägenheter fördelade på fyra våningsplan samt ett femte våningsplan med en takterrass. Huset kommer att byggas i en vinkel som skapar en skyddad innergård i väster med goda solmöjligheter. Inflyttning är planerad till våren/sommaren 2019.

Ladda ner PDF

Humana använder tekniska lösningar i sina nya boenden för att skapa mervärden för de boende; IT för att kommunicera med anhöriga, tekniska innovationer för att minska fallskador och belysningslösningar för att stödja dygnsrytmen är några exempel.

- Till Humanas boenden ska man kunna känna att man flyttar hem. Materialval, utformning av lokalerna samt färg- som ljussättning är viktiga delar för såväl trivsel som hemkänsla. Vi ser fram emot att i samarbete med kommunen, stadens föreningsliv och medborgare skapa en verksamhet som förverkligar Humanas vision ”Alla har rätt till ett bra liv”, säger Eva-Lotta Sandberg, Affärsområdeschef Humana Äldreomsorg.

Det är det tredje äldreboendet där Humana tillsammans med Odalen Fastigheter satsar på framtidens äldreomsorg. ”Att bygga nya äldreboenden innebär stora investeringar men det ligger helt i linje med Humanas plan att återinvestera i nyskapande verksamheter”, enligt Eva-Lotta Sandberg.

- Det känns roligt att få fortsätta vårt fina samarbete med Humana och bygga ett nytt innovativt äldreboende återigen, säger Alex Mabäcker Johansson, VD på Odalen Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Humana Omsorg AB
Angelika Strandberg, marknadschef Humana Äldreomsorg
E-post: angelika.strandberg@humana.se, Tel: 073-981 99 50

Eva-Lotta Sandberg, affärsområdeschef Humana Äldreomsorg
E-post: eva-lotta.sandberg@humana.se, Tel: 070-733 88 55

Odalen Fastigheter AB
Alex Mabäcker Johansson, VD
E-post: alex@odalenfastigheter.se, 070-888 18 17

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016 uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se

Odalen Fastigheter är en långsiktig fastighetsutvecklare. Odalen utvecklar från tidiga skeden ett helhetskoncept utifrån platsen och omgivningens förutsättningar, boenden som är anpassade för de specifika verksamheterna men långt bort från institutionsliknande korridorer och opersonliga miljöer. Odalens värderingar i kombination med företagets syn på byggnaden som ett långsiktigt förvaltningsobjekt, utgör grunden i företagets arbete att åstadkomma ett kvalitativt och hemtrevligt boende för de äldre. Odalens ägarstruktur utgör ett starkt team med lång erfarenhet inom fastighetsutveckling.