Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana renodlar inom äldreomsorg och avyttrar sin hemtjänstverksamhet

2017-06-02 08:00

För att fokusera och stärka möjligheterna till fortsatt kvalitetsutveckling och tillväxt har Humana beslutat att avyttra sin hemtjänstverksamhet. Hemtjänst, som bedrivs inom affärsområdet Äldreomsorg, kommer under hösten överlämnas till omsorgsaktören Attendo. 

Ladda ner PDF

Humana som idag är en privat utförare av hemtjänst i Sverige har beslutat fokusera sin utveckling av verksamheten inom segmentet Äldreomsorg till äldreboenden och etablering i egen regi. För att säkerställa en fortsatt god utveckling av verksamheten, för Humanas kunder, för bolagets personal och för de kommuner där vi är verksamma, har Humana avtalat om en avyttring av verksamheten till Attendo. För Humana har det varit viktigt att hitta en seriös och långsiktig aktör inom hemtjänst.

– Jag ser det som positivt att våra medarbetare får möjlighet att fortsätta växa och utvecklas i Attendos organisation som har gedigen erfarenhet av hemtjänst. Jag har ett stort förtroende för att verksamheten kommer att drivas och förvaltas på ett bra sätt för våra kunder och medarbetare, säger Eva-Lotta Sandberg, affärsområdeschef för Humana Äldreomsorg. 

Humanas hemtjänstverksamhet bedrivs idag på 13 orter i Sverige med en större koncentration i Linköping och Stockholm. Antalet anställda i verksamheten är cirka 1 100, antalet kunder cirka 2 100 och intäkterna uppgår till cirka 250 MSEK. Överlåtelsen som, beräknas ske under hösten efter sedvanlig konkurrensprövning, förväntas få en marginell påverkan på resultatet under 2017. Däremot stärks möjligheterna till ökad fokusering på äldreboenden i egen regi.

 ̶  Vi är mycket glada att kunna välkomna Humanas kunder och medarbetare inom hemtjänst till Attendo-familjen. Tillsammans ska vi göra allt för att Attendos drygt 30-åriga erfarenhet av att erbjuda hemtjänst av hög kvalitet ska ge ökad nytta och nöjdhet för våra kunder, säger Ammy Wehlin affärsområdeschef för Attendo Skandinavien Äldreomsorg.

För mer information, vänligen kontakta Humana:
Eva-Lotta Sandberg, Affärsområdeschef Äldreomsorg, 070-733 88 55,
eva-lotta.sandberg@humana.se
Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se
Patrik Silverudd, Presskontakt, 076-611 21 11, patrik.silverudd@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016 uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller corporate.humana.se