Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humanas kvalitetsredovisning presenteras: Kvalitet som gör skillnad!

2017-04-26 09:30

Nu presenterar vi vår andra kvalitetsredovisning för Humana, med syfte att öppet och transparent dela med oss av hur vi utvecklar och stärker företaget, dess medarbetare och organisation. 

Ladda ner PDF

Humanas mål är att vara det självklara valet för den som har höga krav på kvalitet. Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med kvalitetsarbete för att leva upp till såväl kundens, beställarens som våra egna högt ställda förväntningar.

I kvalitetsredovisningen visar vi statistik från egenkontroller och kundundersökningar samt belyser hur vårt kvalitetsarbete fungerar i praktiken med några exempel. Men – nyckeltal och mätningar i all ära. Det viktigaste kvittot på att vi levererar hög kvalitet är trots allt när våra kunder och beställare är så pass nöjda att de rekommenderar oss till andra.

-Humana arbetar för allas rätt till ett bra liv. För att lyckas med vårt arbete behöver vi fokusera på kvalitet, i allt vi gör. Ett av våra viktigaste målområden är kvalitativ verksamhet. Vi vill driva utvecklingen i branschen för att säkra hög kvalitet i alla tjänster vi levererar säger Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör Humana.

-Under 2016 har den politiska debatten handlat mycket om vinster i välfärden. Vi på Humana saknar den viktigare diskussionen och initiativen om kvaliteten i välfärden. Våra kunder och klienter har rätt till hög kvalitet, effektivitet och ansvarstagande oavsett vem som utför omsorgen. Vi vill att både kommuner och landsting ställer höga kvalitets- och effektivitetskrav på alla utförare, även sina egna, säger Rasmus Nerman, vd för Humana.

Fakta:

Det saknas nationella övergripande modeller för att jämföra kvalitet inom nästan alla områden i välfärden. Det är därför svårt att få insyn i olika verksamheter, både offentliga och privata. Humana arbetar därför tillsammans med andra aktörer för att höja kvaliteten i hela omsorgssektorn. Att ta fram en kvalitetsredovisning jämsides årsredovisningen är ett sätt att arbeta för att lyfta kvalitetsfrågorna.

Här hittar du Humanas kvalitetsredovisning

 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016 uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se