Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Kommunernas arbete med barn i utsatta situationer undersöks av Rädda Barnen och Humana

2017-05-30 09:18

Omsorgsföretaget Humana och barnrättsorganisationen Rädda Barnen har beslutat inleda ett samarbete genom att tillsammans genomföra Barnbarometern, en enkät till Sveriges 290 kommuner med ett antal frågor som rör deras arbete med barn i utsatta situationer. Enkäten har nyligen sänts ut och resultatet förutses bli klart under sommaren.

Ladda ner PDF

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige, inte minst bland barn och unga. Samtidigt har de som arbetar inom socialtjänsten fått en alltmer pressad arbetssituation. Tidigare års enkäter har bland annat visat på problem med kraftigt ökande personalomsättning i kommunernas socialtjänster och ökande handläggningstider för viktiga ärenden som rör barn i utsatta situationer.

- Rädda Barnen vill alltid sätta barnens bästa i centrum, och för att göra det behöver vi fakta och kunskaper om hur situationen ser ut för utsatta barn. Därför är undersökningar som Barnbarometern viktig för oss. Kommunerna är första ledet för de barn och familjer som behöver samhällets stöd. Med hjälp av Barnbarometern kan vi se var det fungerar, och var det brister, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare i Rädda Barnen.

- Vi har från Humanas sida gjort Barnbarometern om kommunernas arbete med barn i utsatta situationer varje år sedan 2013. Att vi nu kan ta den vidare tillsammans med Rädda Barnen är fantastiskt. Genom vårt dagliga arbete med utsatta barn och familjer får vi både en stor kunskapsbank internt hos vår personal samt ett mycket stort engagemang i frågorna. Det vill vi utveckla tillsammans med Rädda Barnen, och där är Barnbarometern ett viktigt verktyg, säger Humanas VD Rasmus Nerman.

Barnbarometern skickades ut den 19 maj 2017 och ska avslutas i början av juni 2017. Resultatet presenteras längre fram. Här hittar du tidigare års resultat: www.humana.se/barnbarometern

För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Almgren, projektledare Humana, 070-520 26 55, caroline.almgren@humana.se
Camilla Nygren, Rädda Barnen, 08-698 67 43,
camilla.nygren@rb.se 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016 uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se