Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Låt oss bygga Sveriges finaste äldreboenden!

2017-09-28 12:54

Humana vill bygga äldreboenden och seniorboenden på ett antal av Stockholms mest centrala båtuppställningsplatser. Humana som idag bygger mellan 2-3 nya äldreboenden per år har identifierat minst nio platser runt om i centrala Stockholm som man hoppas ska kunna bebyggas. Själva båtbryggorna föreslås vara kvar och vill båtklubbarna absolut ha kvar båtarna på land intill så föreslås att man bygger båtgarage längst ned i fastigheterna. 

Ladda ner pressmeddelandet

Ladda ner rapporten

Ladda ner PDF

Stockholms stads politiker får nu chansen att ge stadens äldre en chans att få bo i vad som kan bli Sveriges finaste äldreboenden. Humanas vision är att alla har rätt till ett bra liv. Detta gäller även när man blir gammal. Vi bygger äldreboenden som vi själva skulle vilja bo i den dagen vi behöver, säger Eva-Lotta Sandberg, affärsområdeschef Äldreomsorg Humana.

Båtarna är ett värdefullt inslag i stadsbilden. Men knappast när de står inslagna i plast på landbacken. Inte heller är tomställda grusytor det finaste man kan visa upp i staden sommartid. Med vårt förslag kan vi ha kvar alla marinor i staden men ändå få plats med många bostäder för våra äldre. Att det blir snyggare och tryggare för alla som promenerar och joggar i området är en extra bonus. Först ut har vi tagit fram förslag på boende på nuvarande Västermalms båtklubbsområde, säger Kristoffer Andersson, fastighetschef Humana.

Humana har modet och förmågan att genomföra detta. Nu hoppas vi att politikerna i Stockholms stadshus kan visa lite politisk vilja och mod. Stockholms äldre förtjänar boenden i bra lägen, med hög innovationstäthet och kvalitetsmässigt bra omsorg, avslutar Sandberg.

Bilder på projektet och på möjliga områden bifogas.

Kontakt:
Eva-Lotta Sandberg, affärsområdeschef Äldreomsorg Humana
070-733 88 55

Kristoffer Andersson, fastighetschef Humana
070-164 73 87

Varför bygga äldreboenden med Humana?

  • Humana bygger äldreboenden vi själva skulle vilja bo i.
  • Behovet av äldreboendeplatser är stort och växer.
  • Befintligt bestånd är ofta utdaterat och kommer behöva bytas ut.
  • Investeringsbudgeten i många kommuner är redan hårt ansträngd.
  • Att låta privata intressenter bygga och driva äldreboenden är en god affär för kommunen och skapar mångfald och valfrihet för invånarna.
  • Genom att sälja mark direkt till Humana istället för till en byggare minskar också kommunens kostnader
  • Man kan bygga sterilt och institutionellt eller låta Humana bygga något som kommunen kan vara stolt över. Vare sig det handlar om, som i våra egna boenden, hög energieffektivitet som i Växjö eller innovationskraft på andra sätt som i Gävle och Österåker. Bland annat digitaliserar vi medicindelningen och lyckas få medicinavvikelserna att närma sig noll.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016 uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se