Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Valberedningens förslag till styrelse i Humana AB

2017-03-10 08:00

Humanas valberedning som representerar drygt 62 procent av rösterna i bolaget föreslår inför årsstämman 2017 att Monica Lingegård och Kirsi Komi väljs in som nya ledamöter i Humanas styrelse. 

Ladda ner PDF

Inför årsstämman den 18 maj 2017 föreslår valberedningen i Humana AB att Monica Lingegård och Kirsi Komi väljs in som nya styrelseledamöter. Wojciech Goc, Simon Lindfors och Maria Nilsson som idag ingår i Humanas styrelse har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Per Båtelson, Helen Fasth Gillstedt, Per Granath, Lloyd Perry och Ulrika Östlund. Valberedningen föreslår att Per Båtelson omväljs som styrelsens ordförande.

Monica Lingegård som idag är vd för Samhall, föreslås utifrån sin breda erfarenhet från ledande positioner inom svenskt näringsliv. Kirsi Komi som är jurist är idag styrelseproffs med stor kunskap om den finska marknaden. Valberedningen bedömer att de två föreslagna kandidaterna kommer att tillföra värdefull kompetens i styrelsens arbete.

Monica Lingegård är född 1962 och har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Hon är idag vd för Samhall och har tidigare innehaft ledande positioner på G4S Solutions, Prenax, Spray Razorfish och SEB. Monika Linegård är idag styrelseordförande i Swedish Space Corporation Group samt styrelsemedlem i Orio AB (tidigare Saab Parts AB), Svenskt Näringsliv och Almega.

Kirsi Komi är född 1963 och har en juristexamina (LL.M Master of Laws) från Helsingfors Universitet. Kirsi har en bred erfarenhet från det finska näringslivet och har mellan 1992 och 2010 haft ledande positioner inom Nokia. Hon är idag styrelseproffs och styrelseledamot i Metsä Board Corporation Oyj, Bittium Oyj, Finnvera Oyj, Martela Oyj och Citycon Oyj. Vidare är Kirsi Komi styrelseordförande i Docrates Cancer Center i Helsingfors och i Finlands Röda Korsets Blodtjänst. Hon är även styrelseledamot i Directors’ Institute Finland.

Valberedningen inför 2017 års årsstämma utgörs av: Lloyd Perry, representant från Argan Capital (genom bolaget Air Syndication SCA) valberedningens ordförande; Sven-Erik Zachrisson, representant från Zirkona AB; Oskar Andersson, representant från Bodenholm; Mikael Moll, representant från Zeres Capital och Per Båtelson, Humanas styrelseordförande. Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar drygt 62 procent av samtliga röster i bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslag avseende årsstämmans ordförande, val av revisor, arvoden till styrelsen och revisor, motiverat yttrande och information om föreslagna ledamöter kommer att finnas tillgängliga inför årsstämman på Humanas hemsida www.humana.se  

Årsstämman för Humana AB kommer att hållas torsdagen den 18 maj 2017 klockan 15:00 i IHM Business Schools lokaler på Warfvinges väg 39, i Stockholm.

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 10 mars 2017 klockan 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Lloyd Perry, ordförande i valberedningen, +44 7971 876 310
Per Båtelson, ordförande i Humana, 070-595 57 00
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016 uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller corporate.humana.se