Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Förbättrat resultat

2018-05-16 08:00

Ladda ner PDF

Första kvartalet: januari-mars 2018

  •  Rörelseintäkterna uppgick till 1 648 MSEK (1 649), i nivå med föregående år. Den nu avyttrade hemtjänstverksamheten bidrog under första kvartalet föregående år med 67 MSEK till intäkterna.
  •  Rörelseresultatet uppgick till 81 MSEK (66), en ökning med 15 MSEK.
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 45 MSEK (40).
  •  Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till 0,85 SEK (0,76).
  •  Operativt kassaflöde uppgick till -32 MSEK (-16).

Väsentliga händelser i första kvartalet och efter kvartalets slut

  • Inga väsentliga händelser har skett i det första kvartalet eller efter kvartalets slut.

Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls idag den 16 maj klockan 09:00 (CET) då vd och koncernchef Rasmus Nerman och CFO Ulf Bonnevier presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

  • SE: +46 8 566 426 96 eller
  • UK: +44 203 008 98 11
  • US: +1 855 831 59 46

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se 
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2017 uppgick rörelseintäkterna till 6 557 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se