Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Ge fler ungdomar rätt behandling!

2018-04-12 09:09

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har sedan 2015 utvärderat familjehemsvård. Igår presenterade SBU en rapport kring behandling i familjehem, Treatment Foster Care Oregon (TFCO) där institutionsvårdsplacerade unga inom ”Hem för vård och boende” (HVB) och särskilda ungdomshem utgjort kontrollgrupp. Omsorgsföretaget Humana är mycket glada över rapportens positiva resultat. Humana är Sveriges ledande företag inom individ och familjeomsorg med rättigheterna att bedriva implementering, handledning och utbildning av TFCO i Norden. 

Ladda ner PDF

Frågeställningen har rört huruvida användandet av behandling i familjehem varit effektivt vad avser kriminalitet och andra relevanta utfall hos tonåringar jämfört med institutionsvård. Något förenklat är svaret ja! Rapporten visar bland annat att TFCO minskar ungdomarnas kriminalitet och placering på låst avdelning, samt möjligen även minskar narkotikamissbruk, psykisk ohälsa samt förekomst av kriminella kamrater. Sammantaget tycks TFCO ha potential att vara kostnadsbesparande för samhället på både kort och lång sikt jämfört med institutionsvård. 

- Idag placeras 33 000 barn och unga per år i samhällsvård. Av dem placeras ca 2000 på grund av allvarliga beteendeproblem. Det är ungdomar som ofta haft många mer eller mindre lyckade placeringar. Utifrån tidigare forskning vet vi också att återfall i brottslighet är hög i denna grupp, liksom risken för missbruk. En tidig antisocial karriär är dyr för samhället och förödande för den enskilde. Det är kort sagt svårt att komma tillbaka, säger Cissi Green, Humana, metodgarant för TFCO i Norden.

- SBU:s rapport visar tydligt att TFCO är mer effektivt än institutionsplacering. Ändå kan man konstatera att det idag bara är ett 40 tal ungdomar per år som får denna behandling. Alla har rätt till ett bra liv. Även ungdomar med svår problematik. Efter denna rapport hoppas vi nu att fler ska få chansen till denna behandling, avslutar Green.

Fakta och mer information:
Behandlingsprogrammet TFCO (Treatment Foster Care Oregon) vänder sig till ungdomar och deras familjer med omfattande problem. Alternativet är en placering på en institution. TFCO kan också användas som eftervård till en institutionsplacering.

TFCO har sin teoretiska bas i social inlärningsteori, som utvecklats vid Oregon Social Learning Center och är ett resultat av många års forskning på familjer i USA om hur barn hamnar och inte hamnar snett. Flera forskningsstudier visat att beteendeproblem ofta beror på sociala färdighetsbrister. TFCO-programmet syftar till att hjälpa ungdomen att träna på positiva samspel och beteenden i flera sammanhang; i en behandlingsfamilj, med sina föräldrar, i skolan, på fritiden med kompisar samt med släkt och annat nätverk. Målet med TFCO är att ungdomen ska kunna återförenas med antingen sin ursprungsfamilj eller att bo i ett ”vanligt” familjehem/stödboende.

Här hittar du rapporten: http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/behandlingsfamiljer-for-ungdomar-med-allvarliga-beteendeproblem/

Mer information om TFCO: www.humana.se/tfco

För mer information: 
Cissi Green, metodgarant, Humana, TFCO i Norden, 073-322 60 11
cissi.green@humana.se

Caroline Almgren, marknadschef Humana Individ och familj, 070-520 26 55
caroline.almgren@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2017 uppgick rörelseintäkterna till 6 557 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se