Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana rapporterar resultatet för tredje kvartalet 2018

2018-11-16 08:00

Ladda ner PDF

Ett starkt kvartal med högre lönsamhet och ökad tillväxt

Tredje kvartalet, juli-september, 2018

 •  Rörelseintäkterna uppgick till 1 677 MSEK (1 613), en ökning med 4 %. Justerat för den avyttrade hemtjänstverksamheten, som bidrog till intäkterna under föregående år, ökade intäkterna med 7 %.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 151 MSEK (110 MSEK inklusive 14 MSEK i reaförlust), en ökning med 37 % eller 41 MSEK.  
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 102 MSEK (71).  
 •  Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till 1,92 SEK (1,34). 
 •  Operativt kassaflöde uppgick till 35 MSEK (-41).  

Delårsperioden, januari-september, 2018

 •  Rörelseintäkterna uppgick till 5 022 MSEK (4 940), en ökning med 2 % jämfört med föregående år. Justerat för den avyttrade hemtjänstverksamheten, som bidrog under föregående år, ökade intäkterna med 6 %.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 310 MSEK (250), en ökning med 24 %.  
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 194 MSEK (160), en ökning med 21 %.  
 •  Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till 3,65 SEK (3,01).  
 •  Operativt kassaflöde uppgick till 148 MSEK (-14).  

Väsentliga händelser i tredje kvartalet och efter kvartalets slut

 • Under det tredje kvartalet tog Humana ett första steg in i Danmark genom förvärvet av StøtteCompagniet ApS, ett mindre företag specialiserat på öppenvårdsverksamhet inom individ- och familjeomsorg.  
 • Efter kvartalets slut har Humana förvärvat assistansföretaget RIK Assistans i Härnösand.  

Vd och koncernchef Rasmus Nerman kommenterar kvartalet:
"När vi summerar det tredje kvartalet 2018 kan jag notera att vi börjar få igång en fin organisk tillväxt, att vårt rörelseresultat ökar och att vi stärker vår finansiella ställning. Under kvartalet har vi dessutom tagit ett första steg in på den intressanta omsorgsmarknaden i Danmark", säger Rasmus Nerman.

"Humana står i dag på en stabil grund. Vi är effektivare, vi växer och vi har stärkt vår finansiella ställning. Sammantaget gör detta att vi ämnar vara betydligt mer aktiva framöver. Vi är bra positionerade för framtida tillväxt, såväl organiskt som genom tilläggsförvärv", säger han.

Telefonkonferens 
En webbsänd telefonkonferens hålls i dag den 16 november klockan 09:00 (CET) då vd och koncernchef Rasmus Nerman och CFO Ulf Bonnevier presenterar rapporten och svarar på frågor.
För deltagande ring in på:

SE: +46 8 566 426 98
UK: +44 203 008 98 09
USA: +1 855 831 59 47

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se 
Anna Sönne, IR-chef, 070-601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2017 uppgick rörelseintäkterna till 6 557 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se