Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Kvalitet ska mätas och följas upp

2018-05-07 10:00

Humana presenterar idag vår kvalitetsredovisning för 2017. För att förverkliga vår vision Alla har rätt till ett bra liv, arbetar vi aktivt och systematiskt för att ständigt förbättra kvaliteten i våra verksamheter. Systematik, nyckeltal och öppenhet är viktiga ledord för kvalitetsarbetet. Under året har Humana bland annat tagit fram ett nytt ledningssystem (PARUS) som stöd för kvalitetsarbetet.

Ladda ner PDF

Kvalitet går att utmärkt att mäta men det gäller att veta vad man mäter. Under året har vi utvecklat Humana Quality Model för att på ett ännu bättre och öppet sätt kunna mäta och följa upp kvalitet i alla våra verksamheter. Modellen bygger på två parallella angreppssätt: kvantitativa nyckeltal som bildar ett index (HQI) och uppföljning av klientens personliga mål. Båda perspektiven är lika viktiga för att skapa en helhetsbedömning av kvaliteten.

Syftet är att kunna erbjuda Humanas kunder och klienter bästa möjliga insats och vård. Vi är övertygade om att kvalitet kan och ska mätas och följas upp. Alla tjänar på det, såväl kunder och klienter som beställare och utförare. Kvalitet definieras av individens egen upplevelse varför vi alltid har människan i fokus när vi diskuterar och följer upp kvalitet. Nöjda kunder, klienter och beställare är det främsta kvittot på att vi har lyckats. Som ledande aktör på den nordiska omsorgsmarknaden är det viktigt att Humana upprätthåller en hög kvalitet i alla led säger Humanas vd och koncernchef Rasmus Nerman.

Vi är stolta över att Humana är det första privata omsorgsbolaget som kontinuerligt och öppet redovisar alla allvarliga händelser som kategoriseras som Lex Sarah eller Lex Maria. Genom att vara transparenta i vår redovisning visar vi dels hur vi agerat i de uppkomna situationerna, dels vad vi kan lära oss av varje enskilt fall. Vi arbetar för att förebygga allvarliga risker, men när de uppstår vill vi vara öppna för att andra ska kunna lära. säger kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm.


För mer information:
Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör
Eva.NilssonBagenholm@humana.se
070-000 18 55

Patrik Silverudd, pressansvarig
Patrik.silverudd@humana.se
0766-112 111

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2017 uppgick rörelseintäkterna till 6 557 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se