Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Ny studie ger höga betyg till Humanas äldreboenden

2018-11-14 10:02

En fördjupad analys av Socialstyrelsens öppna jämförelser som publiceras idag visar att Humanas äldreboenden får bättre resultat än genomsnittet för alla äldreboenden i Sverige. Humana får bland annat höga betyg för trygghet, boendemiljö och att det är lätt att få hjälp vid behov. På flera punkter har boendena fått bättre omdömen jämfört med förra året.

Ladda ner PDF

- På våra boenden har vi under lång tid arbetat systematiskt för att kunderna ska känna trygghet och välbefinnande. De fina resultaten i årets brukarundersökning ger medarbetarna en tydlig bekräftelse på att vi arbetar på rätt sätt och med rätt innehåll. Undersökningen är också en bra grund för att identifiera de områden där vi kan bli ännu bättre, säger Anders Broberg, ansvarig för äldreomsorg på Humana.

Baserat på Socialstyrelsens årliga undersökning, där enkäter skickas ut till alla äldre över 65 år med hemtjänst eller som bor i särskilt boende, gör Humana en sammanställning av hur de egna äldreboendena uppfattas. Resultaten visar på förbättringar inom flera områden jämfört med förra året och att den totala nöjdheten ligger över riksgenomsnittet. Totalt sett är 87 procent nöjda på Humanas boenden, jämfört med rikssnittet på 81 procent.

Jämfört med förra året får Humana högre betyg för de gemensamma utrymmena på boendena och att det är lätt att få kontakt med personalen vid behov. Fler än tidigare uppfattar också att det är lätt att få träffa en sjuksköterska eller läkare. En högre andel är även nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boendena.

- I våra personalgrupper för vi ständigt en dialog kring vad som går att förbättra och har en tät kontakt med de boende om förbättringarna. Det tror jag är en av anledningarna till att resultaten förbättrats på flera områden. Inför 2019 kommer vi att analysera de områden där vi kan bli ännu bättre med målet att förbättra nöjdheten ytterligare, säger Anders Broberg.

Humana driver 15 äldreboenden runt om i landet på uppdrag av kommuner. Totalt är det 797 personer som bor på något av Humanas boenden. Totalt arbetar 1200 personer inom Humanas äldreomsorg.

För mer information kontakta Humana:                                                               
Anders Broberg, affärsområdeschef äldreomsorg
Tel: 070-733 88 55
E-post: anders.broberg@humana.se

Joanne Nur, kommunikatör affärsområdet äldreomsorg
Tel: 070-2994335
E- post: joanne.nur@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2017 uppgick rörelseintäkterna till 6 557 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se