Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Valberedning inför årsstämman 2019

2018-10-11 08:00

Ladda ner PDF

Humana AB:s årsstämma antog vid en extrastämma i februari 2016 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess att bolagsstämman beslutar annorlunda. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti, samt styrelseordföranden (sammankallande).

Årsstämma i Humana AB kommer att hållas torsdagen den 9 maj 2019 i Stockholm.

Valberedningen inför årsstämman 2019 har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Lloyd Perry, representant från Argan Capital (genom bolaget Air Syndication SCA) valberedningens ordförande
  • Alexander Kopp, representant från Incentive AS
  • Katarina Hammar, representant från Nordea Funds Ltd
  • Sven-Erik Zachrisson, representant från Zirkona AB
  • Per Båtelson, Humanas styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 kan göra det via e-mail till: arsstamma@humana.se eller per post ställd till: Humana AB, Årsstämma, att: Anna Sönne, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Sönne, IR-ansvarig, 070-601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2017 uppgick rörelseintäkterna till 6 557 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se