Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Valberedningens förslag till styrelse i Humana AB

2018-01-22 08:00

Humanas valberedning som representerar cirka 59 procent av rösterna i bolaget föreslår inför årsstämman 2018 att befintlig styrelse i Humana väljs om och att inga förändringar i styrelsesammansättningen görs. 

Ladda ner PDF

Inför årsstämman den 16 maj 2018 föreslår valberedningen i Humana AB att styrelsen i Humana AB väljs om och att inga förändringar i styrelsesammansättningen görs. Valberedningens beslut grundar sig på att det genomfördes betydande förändringar i styrelsen under föregående år och att befintligt styrelsearbete fungerar på ett tillfredsställande sätt. Valberedningen föreslår således omval av Per Båtelson, Helen Fasth Gillstedt, Per Granath, Kirsi Komi, Monica Lingegård, Lloyd Perry och Ulrika Östlund. Valberedningen föreslår att Per Båtelson omväljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen inför 2018 års årsstämma utgörs av: Lloyd Perry, utsedd av Argan Capital (genom bolaget Air Syndication SCA) valberedningens ordförande; Alexander Kopp, utsedd av Incentive AS; Katarina Hammar, utsedd av Nordea Funds Ltd; Sven-Erik Zachrisson, utsedd av Zirkona AB och Per Båtelson, Humanas styrelseordförande. Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 59 procent av samtliga röster i bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslag avseende årsstämmans ordförande, val av revisor, arvoden till styrelsen och revisor, motiverat yttrande och information om föreslagna ledamöter kommer att finnas tillgängliga inför årsstämman på Humanas hemsida http://corporate.humana.se  

Årsstämman för Humana AB kommer att hållas onsdagen den 16 maj 2018 klockan 13:00 på Lindhagen Mat & Möten, hörsal Horn, Lindhagensgatan 126, Kungsholmen. Registrering börjar klockan 12:30.

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018 klockan 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Lloyd Perry, ordförande i valberedningen, +44 7971 876 310
Per Båtelson, ordförande i Humana, 070-595 57 00
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016 uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller corporate.humana.se