Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Höga betyg till Humanas äldreboenden när Socialstyrelsen granskar

2019-10-28 08:00

Humanas äldreboenden ligger högt över rikssnittet när Socialstyrelsen granskar landets äldreboenden. Flera av Humanas boenden har till och med 100 procent positiva svar när man frågar hur de äldre är nöjda eller missnöjda man är med sitt boende.

Ladda ner PDF

— Det är fantastiskt roligt att få ännu ett kvitto på att vi har bra äldreboenden. Jag är särskilt stolt över att de boende känner sig trygga hos oss och att man har högt förtroende för vår personal och deras tillgänglighet. Det är viktiga delar som förklarar varför vi även ligger en bra bit över rikssnittet för landets äldreboenden när det gäller helheten, säger Anders Broberg, affärsområdeschef Humana omsorg

Högt genomsnitt för Humana
Socialstyrelsens årliga brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” skickas ut varje år under mars-månad till alla personer över 65 år som har hemtjänst eller särskilt boende (äldreboende). 


Tittar man på det genomsnittliga värdet för Humana som helhet ligger det på 88 procent positiva svar på den övergripande frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?”. Riksgenomsnittet ligger på 81 procent. 

På tre av Humanas äldreboenden har 100 procent svarat att man sammantaget är nöjd med sitt boende, Norrgårdshöjden i Åkersberga, Riddarstensgården i Lerum och Riddargården i Stockholm. Norrgårdshöjden för andra året i rad. Det är ett fantastiskt bra resultat.

Bättre upplevelse av hjälpens utförande
Andelen som instämmer att de brukar kunna påverka vilka tider de får hjälp har ökat från 57 procent till 64 procent och påvisar därmed ett bättre resultat än riksgenomsnittet som ligger på 60 procent. Allt fler svarande tycker att personalen brukar ha tillräckligt med tid för att kunna utföra arbetet samt meddela i förväg om tillfälliga förändringar. 


Ökad nöjdhet med personalens bemötande och hänsynstagande
Majoriteten är nöjda med personalens tillgänglighet och bemötande. Fyra av Humanas äldreboenden har 100% nöjdhet gällande personalens bemötande.  


För mer information: 
Anders Broberg, affärsområdeschef Humana Omsorg 
Tel: 070-733 88 55 mejl: anders.broberg@humana.se 


Patrik Silverudd, presschef Humana
Tel: 0766–112 111 mejl: patrik.silverudd@humana.se
 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2018 uppgick rörelseintäkterna till 6 725 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se