Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana förvärvar Coronaria Hoiva och stärker sin position markant i Finland

2019-01-28 08:00

Humana förvärvar finländska Coronaria Hoiva. Genom förvärvet stärker Humana sin position väsentligt inom socialpsykiatri för vuxna, bostäder med särskild service (LSS) samt äldreomsorg och blir en av de största omsorgsaktörerna i Finland. Förvärvet ger även en attraktiv plattform för fortsatt organisk tillväxt och goda möjligheter till kvalitetsutveckling och samordningsvinster.

Ladda ner PDF

Den nordiska omsorgskoncernen Humana AB har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i finländska Coronaria Hoiva Oy från dess ägare Coronaria Oy. Transaktionen är föremål för godkännande av finska konkurrensmyndigheten och beräknas slutföras under första kvartalet 2019, men senast under andra kvartalet 2019.

Coronaria Hoiva värderas (enterprise value) till 71 miljoner EUR. Köpeskillingen, som erläggs vid tidpunkten för överlåtelsen, finansieras med kontanta medel och nya kreditfaciliteter. För 2018 uppgick Coronaria Hoivas justerade intäkter till 54 miljoner EUR och det justerade rörelseresultatet, EBITDA, till 4,3 miljoner EUR. Företaget har cirka 1,100 anställda.

- Det här är ett betydelsefullt förvärv för Humana och helt i linje med vår strategi. Vår verksamhet i Finland har haft en imponerande utveckling sedan vi etablerade oss där år 2016 och nu tar vi nästa steg. Genom förvärvet blir vi en ledande och komplett aktör även i Finland och vi får bra förutsättningar för fortsatt tillväxt och kvalitetsutveckling. Jag välkomnar alla kunder, klienter och anställda i Coronaria Hoiva till Humana. Tillsammans blir vi en starkare aktör i Finland och kommer att kunna hjälpa ännu fler, säger Rasmus Nerman, vd och koncernchef för Humana.

- Coronaria Hoiva är ett kvalitetsföretag med en välskött verksamhet och professionella medarbetare. Genom förvärvet stärker och breddar vi vårt erbjudande i Finland. Utöver vår redan starka position inom omsorg för barn och ungdomar, får vi nu en mycket stark position inom socialpsykiatrisk omsorg för vuxna och boenden för individer med funktionsnedsättning och för äldre, säger Pasi Kohtala, vd för Humanas finska dotterbolag Arjessa Oy.

- Jag är glad att vi får Humana som vår nya ägare. Humana och Coronaria Hoiva har mycket lika värderingar och såväl nöjda kunder som nöjda medarbetare är centralt för oss båda. Inom Humana kommer vi att kunna fortsätta växa och därmed erbjuda våra högkvalitativa tjänster till ännu fler kunder i framtiden, säger Arto Lamberg, vd för Coronaria Hoiva Oy.

Coronaria Hoiva är en av de största privata omsorgsaktörerna i Finland. Verksamheten består av bostäder för individer med funktionsnedsättning och äldre samt omsorg och boenden för personer med psykosocial problematik eller missbruksproblematik. Det tillväxtorienterade företaget består av 63 enheter och ytterligare fyra nya enheter är planerade att öppna 2019. Företaget, som startades 2008, har utvecklat flera koncept där man är ledande i Finland. Genom förvärvet blir Humana en av de största omsorgsaktörerna i Finland med en årsomsättning på cirka 1,2 miljarder kronor och cirka 2 500 anställda.

Förvärvet av Coronaria Hoiva förväntas bidra positivt till intäkter och vinst per aktie under 2019.

För mer information vänligen kontakta:
Ulf Bonnevier, CFO, 070 164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se
Anna Sönne, Chef investerarrelationer, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

Denna information är sådan som Humana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 januari 2019 klockan 08:00 CET.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2017 uppgick rörelseintäkterna till 6 557 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se