Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana rapporterar resultatet för andra kvartalet 2019

2019-08-16 08:00

Förbättring inom Individ & Familj och fokus på tillväxt i övriga affärsområden

Ladda ner PDF

Andra kvartalet, april-juni 2019

 •  Rörelseintäkterna uppgick till 1 918 miljoner kronor (1 696), en ökning med 13 % varav den organiska tillväxten var 2,5 %.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 45 Mkr (78), en minskning med 42 %. Exklusive effekterna av IFRS 16, den nya standarden för hur man redovisar leasing och som gäller från 1 januari 2019, samt exklusive förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt integrationskostnader uppgick rörelseresultatet till 65 Mkr (74), en minskning med 12 %. Effekterna av IFRS 16 på rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (-). Förvärvsrelaterade kostnader och intäkter uppgick till -26 Mkr (4) och integrationskostnader för Coronaria Hoiva var -4 Mkr (-).
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till -2 Mkr (47). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick resultatet efter skatt till 4 Mkr (47).
 •  Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04 kronor (0,88). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick resultatet per aktie till 0,07 kr (0,88).
 •  Operativt kassaflöde uppgick till 136 Mkr (143). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick det operativa kassaflödet till 62 Mkr (143).

Halvårsperioden, januari-juni 2019 

 •  Rörelseintäkterna uppgick till 3 626 Mkr (3 344), en ökning med 8 % varav den organiska tillväxten var 2 %.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 122 Mkr (159), en minskning med 23 %. Exklusive effekterna av IFRS 16 samt exklusive förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt integrationskostnader uppgick rörelseresultatet till 137 Mkr (155), en minskning med 12 %. Effekterna av IFRS 16 på rörelseresultatet uppgick till 17 Mkr (-). Förvärvsrelaterade kostnader och intäkter uppgick till -28 Mkr (4) och integrationskostnader för Coronaria Hoiva var -4 Mkr (-).
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 42 Mkr (92). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick resultatet efter skatt till 52 Mkr (92).
 •  Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,79 kronor (1,73). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick resultatet per aktie till 0,98 kronor (1,73).
 •  Operativt kassaflöde uppgick till 169 Mkr (113). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick det operativa kassaflödet till 38 Mkr (113).

Väsentliga händelser i andra kvartalet och efter kvartalets slut 

 •  I april godkände finländska konkurrensmyndigheten Humanas förvärv av finländska Coronaria Hoiva Oy från dess ägare Coronaria Oy och transaktionen slutfördes. Köpeskillingen uppgick till 71 miljoner EUR, cirka 736 Mkr (enterprise value).
 •  Under kvartalet förvärvade Humana assistansföretaget Assistans på Gotland AB. Helårsintäkterna uppgår till cirka 56 Mkr och bolaget har cirka 115 anställda. 
 •  Under kvartalet och efter kvartalets slut har Humana skrivit avtal om sammanlagt fyra nya äldreboenden i egen regi. Under kvartalet skrev Humana avtal om nya boenden i Falkenberg respektive Norrtälje, med 60 respektive 80 lägenheter. Efter kvartalets slut skrev Humana avtal om ytterligare två boenden med 60 lägenheter vardera, ännu ett i Norrtälje samt ett i Ängelholm. Samtliga verksamheter beräknas starta 2021. 
 •  Efter kvartalets slut ingick Humana avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden om en försäljning av 37 näringsfastigheter i Finland, Sverige och Norge. Värdet på fastighetsportföljen, som överlåts genom en sale and leaseback-transaktion, uppgår till 468 Mkr. Den genomsnittliga avtalslängden på hyresperioden för fastigheterna är 14,2 år och den tillkommande årliga hyreskostnaden uppgår till 32 Mkr.  

Vd och koncernchef Rasmus Nerman kommenterar kvartalet:

"Årets andra kvartal var händelserikt och kan summeras med två förvärv, med två nya avtal för äldreboenden i egen regi (och ytterligare två efter kvartalet) samt att vi såg effekter av våra satsningar på försäljningen inom affärsområdet Individ & Familj. Våra intäkter växer i linje med vårt finansiella mål men resultatmässigt var kvartalet svagt, huvudsakligen förklaras det av kostnader för våra olika tillväxtinitiativ", säger Rasmus Nerman.

"Humanas rörelseintäkter uppgick till 1,9 miljarder kronor i andra kvartalet, en ökning med 13 procent som framförallt var förvärvsdriven. Vi gläds åt utvecklingen inom Personlig Assistans, Äldreomsorg, den norska verksamheten och Arjessa i Finland och att åtgärderna inom Individ & Familj börjar ge effekt, men det överskuggas av en svag utveckling i det nyförvärvade Coronaria Hoiva och belastningen av förvärvs- och tillväxtrelaterade engångskostnader som gör kvartalsresultatet svagt", säger han. 

Telefonkonferens 

En webbsänd telefonkonferens hålls i dag den 16 augusti 2019 klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Rasmus Nerman och vice vd och CFO Ulf Bonnevier presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande ring in på:

SE: +46 8 505 583 57
UK: +44 333 300 92 66
USA: +1 833 526 83 82

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 08:00 CET. 

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Bonnevier, vice vd och CFO, 070-164 73 17, 
ulf.bonnevier@humana.se 
Anna Sönne, chef investerarrelationer, 070-601 48 53, 
anna.sonne@humana.se  

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2018 uppgick rörelseintäkterna till 6 725 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se