Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana slutför förvärvet av Coronaria Hoiva och stärker sin position som en ledande omsorgsaktör i Finland

2019-04-16 07:00

Humana har slutfört förvärvet av finländska Coronaria Hoiva. Genom förvärvet stärker Humana sin ställning som en av de största omsorgsaktörerna i Finland.

Ladda ner PDF

Efter att det finländska Konkurrens- och konsumentverket, KKV, godkände förvärvet av Coronaria Hoiva Oy (se tidigare pressmeddelanden 8 april 2019, samt 28 januari 2019) har Humana AB förvärvat samtliga aktier i Coronaria Hoiva Oy. Coronaria Hoiva värderades till 71 miljoner EUR (enterprise value) och köpeskillingen finansierades med kontanta medel och nya kreditfaciliteter.

Sedan tidigare består Humanas finländska verksamhet av dotterbolaget Arjessa Oy. Genom förvärvet av Coronaria Hoiva stärker Humana sin position väsentligt inom socialpsykiatri för vuxna, bostäder med särskild service (LSS) samt äldreomsorg och blir en av de största omsorgsaktörerna i Finland med en årsomsättning där på cirka 1,2 miljarder kronor och cirka 2 500 medarbetare. Förvärvet av Coronaria Hoiva innebär att Humana får en attraktiv plattform för fortsatt organisk tillväxt i Finland och goda möjligheter till kvalitetsutveckling och samordningsvinster.

- Vi är otroligt glada över att kunna välkomna Coronaria Hoiva till Humana. Tillsammans är vi nu en komplett omsorgsaktör även i Finland. Som en ledande och ansvarstagande samhällsaktör på den nordiska omsorgsmarknaden är hög kvalitet och att vara en attraktiv arbetsgivare grundläggande. Det är också våra viktigaste konkurrensmedel och så vi kan fortsätta att växa och därmed hjälpa ännu fler till ett bra liv, säger Rasmus Nerman, vd och koncernchef för Humana.

Coronaria Hoiva kommer att konsolideras i Humana från och med april 2019 och förväntas bidra positivt till Humana AB:s resultat per aktie under 2019. För 2018 uppgick Coronaria Hoivas justerade intäkter till 54 miljoner EUR, motsvarande 559 miljoner kronor, och det justerade rörelseresultatet, EBITDA, till 4,3 miljoner EUR, motsvarande 45 Mkr. Företaget hade vid utgången av 2018 cirka 1 100 medarbetare. Humanas justerade omsättning för 2018 skulle, om Coronaria Hoiva hade varit konsoliderat 1 januari till 31 december 2018, ha uppgått till cirka 7 284 Mkr, varav Humana 6 725 Mkr. Humana hade tillsammans med Coronaria Hoiva cirka 15 800 medarbetare vid utgången av 2018.

För mer information vänligen kontakta:
Ulf Bonnevier, CFO, 070 164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se
Anna Sönne, Chef investerarrelationer, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2018 uppgick rörelseintäkterna till 6 725 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se