Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Sören Mellstig föreslås som ny ordförande i Humana

2019-02-14 08:01

Humanas valberedning föreslår inför årsstämman 2019 att Sören Mellstig väljs som ny styrelseordförande i Humana AB.

Ladda ner PDF

Humanas styrelseordförande Per Båtelson har efter elva år som styrelseledamot, inklusive fem år som ordförande, meddelat att han inte är tillgänglig för omval. Humanas valberedning har därför beslutat att föreslå bolagsstämman att välja Sören Mellstig som ny styrelseordförande.

Sören Mellstig är styrelseordförande i Cellavision, Ellevio och Rkliniken samt är industriell partner och medgrundare till Impilo, som är en av de största ägarna i Humana. Han har tidigare varit vd för Gambro, haft ledande positioner på Akzo Nobel samt varit CFO och vice vd på Incentive. Han har vidare varit styrelseordförande i Trelleborg, Apotek Hjärtat, Aleris, Ferrosan Medical Devices och Textilia. Sören Mellstig har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Han är född 1951 och är svensk medborgare.

Humanas valberedning inför årsstämman 2019 utgörs av Lloyd Perry, utsedd av Argan Capital (genom bolaget Air Syndication SCA) och valberedningens ordförande, samt Alexander Kopp, utsedd av Incentive AS, Katarina Hammar, utsedd av Nordea Funds Ltd, och Sven-Erik Zachrisson, utsedd av Zirkona AB och Per Båtelson, Humanas styrelseordförande. Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 48 procent av samtliga röster i bolaget. 

Humana AB håller årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl 13.00. Årsstämman kommer hållas på Lindhagen Konferens på Lindhagensgatan 126 i Stockholm.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Humanas styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, http://corporate.humana.se, inför årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta: 
Lloyd Perry, valberedningens ordförande, +44 7971 876 310, lperry@argancapital.com
Per Båtelson, ordförande Humana, 070 595 57 00, per.batelson@ghp.se 
Anna Sönne, chef investerarrelationer, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2018 uppgick rörelseintäkterna till 6 725 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se