Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Stora skillnader mellan kommunerna enligt Barnbarometern

2019-03-19 08:00

Rädda Barnen och omsorgsföretaget Humana presenterar idag Barnbarometern, en enkätundersökning som riktar sig till landets alla kommuner.  En övergripande slutsats är att en hel del blivit bättre med tiden men att det går alldeles för långsamt. Det är omotiverat stora skillnader mellan kommunerna. Bara som ett exempel, knappt fyra av tio kommuner lyssnar  systematiskt  på barnens egna upplevelser av kommunens insatser.

Rädda Barnen och omsorgsföretaget Humana presenterar idag Barnbarometern, en enkätundersökning som riktar sig till landets alla kommuner.  En övergripande slutsats är att en hel del blivit bättre med tiden men att det går alldeles för långsamt. Det är omotiverat stora skillnader mellan kommunerna. Bara som ett exempel, knappt fyra av tio kommuner lyssnar  systematiskt  på barnens egna upplevelser av kommunens insatser.

Det är sjätte året i rad som Barnbarometern genomförs. 171 av 290 kommuner har lämnat svar i årets undersökning. Frågorna spänner över alltifrån implementeringen av FN:s Barnkonvention, om hälsoundersökningar genomförs för barn som placeras utanför hemmet och om man lyssnar på barnen själva när de är föremål för insatser av socialtjänsten. Men även bland annat frågor  om kommunen klarar av utredningstider och hur hög personalomsättningen är bland socialsekreterare.

-Det är få i Sverige som har en så utsatt situation som de barn som är föremål för insatser av socialtjänsten. Rädda Barnens uppdrag är att lyfta fram dem utan egen röst. Barnbarometern tar tempen på läget i landet. Och det är tydligt att även om det sakta blir bättre i många kommuner så visar Barnbarometern att det återstår väldigt mycket att göra i kommunerna, säger Ola Mattsson, chef Rädda Barnens Sverigeprogram

-Våra medarbetare möter många av de barn som på olika sätt behöver samhällets insatser. Barnbarometerns frågor lyfter fram viktiga förutsättningarna för möjligheten att ge alla barn chansen till ett bra liv.  Det är omotiverat stora skillnader mellan landets kommuner och vi kan i Barnbarometern inte se att dessa skillnader beror på strukturella skillnader som storstad/glesbygd eller politiskt styre. Kommunerna måste bli bättre på att samverka och lära av varandra, säger Claus Forum, affärsområdeschef Humana Individ och familj.

Ladda ner PDF

Det är sjätte året i rad som Barnbarometern genomförs. 171 av 290 kommuner har lämnat svar i årets undersökning. Frågorna spänner över alltifrån implementeringen av FN:s Barnkonvention, om hälsoundersökningar genomförs för barn som placeras utanför hemmet och om man lyssnar på barnen själva när de är föremål för insatser av socialtjänsten. Men även bland annat frågor om kommunen klarar av utredningstider och hur hög personalomsättningen är bland socialsekreterare.

- Det är få i Sverige som har en så utsatt situation som de barn som är föremål för insatser av socialtjänsten. Rädda Barnens uppdrag är att lyfta fram dem utan egen röst. Barnbarometern tar tempen på läget i landet. Och det är tydligt att även om det sakta blir bättre i många kommuner så visar Barnbarometern att det återstår väldigt mycket att göra i kommunerna, säger Ola Mattsson, chef Rädda Barnens Sverigeprogram

- Våra medarbetare möter många av de barn som på olika sätt behöver samhällets insatser. Barnbarometerns frågor lyfter fram viktiga förutsättningarna för möjligheten att ge alla barn chansen till ett bra liv. Det är omotiverat stora skillnader mellan landets kommuner och vi kan i Barnbarometern inte se att dessa skillnader beror på strukturella skillnader som storstad/glesbygd eller politiskt styre. Kommunerna måste bli bättre på att samverka och lära av varandra, säger Claus Forum, affärsområdeschef Humana Individ och familj.

Här finns Barnbarometern i sin helhet: www.humana.se/barnbarometern

https://press.raddabarnen.se/

Debattartikel från Rädda Barnen och Humana på Dagens Samhälle: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ge-utsatta-barn-ett-battre-omhandertagande-26675

För mer information:
Anne Thorngren, tf presschef, 0723-576756
anne.thorngren@rb.se

Caroline Almgren, marknadschef, 070-520 26 55
caroline.almgren@humana.se

Humana har cirka 2 500 medarbetare inom området individ- och familjeomsorg. Våra medarbetare, allt från behandlingsassistenter till psykologer, och de cirka 1 500 barn och unga som årligen kommer i kontakt med Humanas verksamhet, möter de direkta konsekvenserna av brister i samhällets åtaganden.

Rädda Barnen vill förändra livsförhållandena för barn i en värld styrd av vuxna. Rädda Barnen är en folkrörelse med 60 000 medlemmar och har ca 350 anställda i Sverige varav ett 100-tal tjänster finns på regionala kontor runtom i landet, och ett 30-tal tjänster är internationellt placerade. Medarbetarna omfattar allt från kommunikatörer till psykologer och experter på barnets rättigheter. Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som stöder barn i utsatta situationer och kämpar för en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2018 uppgick rörelseintäkterna till 6 725 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se