Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Flaggning avseende Humana AB:s innehav av egna aktier

2020-12-08 17:40

Humana AB hade per den 7 december 2020, efter köp av 2 656 860 aktier samma dag, ett totalt innehav av 2 659 711 egna aktier, vilket motsvarar 5 procent av totalt antal registrerade aktier och röster.

Ladda ner PDF

Förvärven av egna aktier har skett med stöd av bemyndigande på årsstämman den 7 maj 2020 och i enlighet med pressmeddelande den 4 december 2020.

Det totala antalet aktier i Humana AB uppgår per denna dag till 53 140 064

Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 december 2020 kl 17.40 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Noora Jayasekara, CFO, 070 318 92 97, noora.jayasekara@humana.se
Anna Sönne, chef investerarrelationer, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se   

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 15,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 9,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2019, Humana’s operating revenue was SEK 7,467m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: http://humanagroup.com/