Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana AB har beslutat om förvärv av egna aktier genom återköpsprogram

2020-03-30 19:01

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 har styrelsen för Humana AB beslutat återköpa egna aktier på Nasdaq Stockholm i syfte att möjliggöra en överlåtelse av aktier till deltagare i ett aktiesparprogram för anställda som löpt sedan 2017.

Ladda ner PDF

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och följa de regler som gäller för förvärv av egna aktier enligt dels Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 och dels Nasdaqs regelverk för emittenter.

Högst 60 000 egna aktier får förvärvas till ett maximalt belopp om 3 600 000 kronor.

Återköpsperioden ska löpa mellan 31 mars 2020 och 14 april 2020.

Förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Dock kan inte priset per aktie vara högre än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet enligt vad som förskrivs i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Förvärven kommer att hanteras av ett värdepappersföretag eller ett finansinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Humanas aktier oberoende av och utan inflytande från Humana.

Humana äger för närvarande 0 egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Bonnevier, CFO, 070 164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se 
Anna Sönne, Chef investerarrelationer, 070 601 48 53, 
anna.sonne@humana.se 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2019 uppgick rörelseintäkterna till 7 467 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se