Humana publicerar årsredovisning för 2019

2020-04-02 08:00

Humana publicerar i dag sin årsredovisning för 2019 som även inkluderar en hållbarhetsrapport för 2019. 

Ladda ner PDF

Humanas årsredovisning för 2019 inklusive hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på www.humana.se. Årsredovisningen as även till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Humana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 April 2020 kl 08.00.

För mer information, vänligen kontakta: 
Anna Sönne, Chef investerarrelationer, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2019 uppgick rörelseintäkterna till 7 467 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm.