Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humanas styrelse har beslutat att återkalla förslaget om utdelning

2020-03-30 18:15

Med anledning av den rådande situationen till följd av Covid-19-pandemin har styrelsen i Humana AB beslutat att återkalla förslaget om utdelning till årsstämman den 7 maj.

Ladda ner PDF

Humana har en mycket viktig roll att fylla som en ansvarstagande aktör i den nordiska omsorgen och styrelsen bedömer att det är bra att i detta ovissa läge återkalla förslaget om utdelning för att ytterligare öka bolagets handlingsfrihet och stärka bolagets finansiella uthållighet.

Den föreslagna utdelningen, som nu har återkallats, uppgick till 0,70 kronor per aktie, totalt 37 miljoner kronor. Humanas årsstämma äger rum den 7 maj i Stockholm.

Denna information är så dan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 kl. 18:15 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Bonnevier, CFO, 070 164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se 
Anna Sönne, Chef investerarrelationer, 070 601 48 53, 
anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2019 uppgick rörelseintäkterna till 7 467 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se